Новини

26.09.2013
Науковий круглий стіл

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Інститут культурології
Національної академії мистецтв України

проводить науковий круглий стіл з міжнародною участю

"Нові медіа як предмет філософської, соціологічної та культурологічної рефлексії"

Тематика круглого столу охоплює широке коло питань, присвячених проблемам наукової та художньої рефлексії процесів формування культурних феноменів у новітніх кіберкомунікативних середовищах – зокрема, нових медіа.

Передбачається розгляд концепцій, феноменів, тенденцій, ризиків та викликів, а також нових можливостей, які виникають з розвитком нових медіа в контексті процесів модернізації гуманітарного розвитку України сучасної доби. Круглий стіл організовується як комунікативний захід, що дозволить не тільки обмінятися науковими напрацюваннями та досвідом, але й налагодити конструктивний діалог між усіма, хто переймається проблемами розвитку нового медіа-простору і мережевих спільнот у  нашій країні та у країнах-партнерах України.

Круглий стіл відбудеться 26 вересня 2013 р. в м. Києві, за адресою бул. Т. Шевченка 50/52, 7 поверх. Початок роботи – 12.00.

Тематика роботи круглого столу:
  • світоглядні парадигми і епістемологічні ресурси бачення процесів розвитку нових медіа
  • соціокультурні механізми формування культурних феноменів у новітніх кіберкомунікативних середовищах
  • феномени, тенденції, ризики та виклики, а також нові можливості, які виникають з розвитком нових медіа
  • специфіка наукової та художньої рефлексі середовища нових медіа.

До участі у круглому столі запрошуються представники зацікавленої громадськості, науковці, фахівці-практики, аналітики, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, пошукачі. Робота круглого столу передбачає можливість очної, заочної та дистанційної участі.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Всіх, хто бажає взяти участь у конференції, просимо надіслати заявки (відповідно до наведеної нижче форми) та тези доповіді. 

Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, резюме або тези обсягом до 2 тис. знаків, прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел.) просимо надіслати до 20 вересня 2013 р. на адресу Оргкомітету: 01032, Київ-1, бул. Тараса Шевченка, 50-52, Інститут культурології НАМУ. 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці наукового круглого столу. 

Вимоги до оформлення тез:
Обсяг тексту – до 2000 знаків. Анотації: українською, англійською, російською мовами. Вгорі справа: прізвище, ім’я, науковий ступінь та вчене звання, посада автора, нижче – країна та місто. Назва  - посередині, великими літерами. Формат - Microsoft Word; шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметри оформлення сторінки: верхнє і нижнє поля - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; інтервал між рядками - 1,5. Примітки виносяться в кінець основного тексту і позначаються арабськими цифрами у верхньому індексі; посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр. ... [1, 35]).

Заявки та тези в електронному вигляді надсилаються на електронну адресу Інституту:


Щоб завантажити даний документ в форматі MS Word натисніть на посилання: