Новини

10.04.2014
Науковий круглий стіл

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Інститут культурології
Національної академії мистецтв України

проводить науковий круглий стіл з міжнародною участю

"Шевченкова людина в сьогоденні: пошуки автентичної ідентичності"


Круглий стіл відбудеться 10 квітня 2014 р. в м. Києві, за адресою бул. Т. Шевченка 50/52, 7 поверх. Початок роботи – 11.00.До участі у круглому столі запрошуються представники зацікавленої громадськості, науковці, фахівці-практики, аналітики, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, пошукачі. 
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Всіх, хто бажає взяти участь у конференції, просимо надіслати заявки (відповідно до наведеної нижче форми) та тези доповіді. 

Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, резюме або тези обсягом до 2 тис. знаків, прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел.) просимо надіслати до 4 квітня 2014 р. на адресу Оргкомітету: 01032, Київ-1, бул. Тараса Шевченка, 50-52, Інститут культурології НАМУ. 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці наукового круглого столу. 

Вимоги до оформлення тез:
Обсяг тексту – до 2000 знаків. Анотації: українською, англійською, російською мовами. Вгорі справа: прізвище, ім’я, науковий ступінь та вчене звання, посада автора, нижче – країна та місто. Назва  - посередині, великими літерами. Формат - Microsoft Word; шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметри оформлення сторінки: верхнє і нижнє поля - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; інтервал між рядками - 1,5. Примітки виносяться в кінець основного тексту і позначаються арабськими цифрами у верхньому індексі; посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр. ... [1, 35]).

Заявки та тези в електронному вигляді надсилаються на електронну адресу Інституту: info@icr.kiev.ua


 
Завантажити: