Новини

14.11.2014
Науково-практична конференція з міжнародною участю

ІНФОРМАЦІЙНИЙ   ЛИСТ

Інститут культурології Національної академії мистецтв України
Інститут стратегічних досліджень «Нова Україна»
Кафедра соціології Національного авіаційного університету України

проводить науково-практичну конференцію з міжнародною участю

"Інституційні засади процесів культуротворення в Україні:
ХХ–ХХІ ст. – етапи та напрямки розвитку"

Тематика наукової конференції охоплює широке коло питань, присвячених проблемам наукової рефлексії формування процесів культуротворення. 

Передбачається розгляд концепцій, феноменів, тенденцій, ризиків та викликів, а також нових можливостей, які супроводжують інституційні зміни, що їх переживає система культуротворення в Україні та сучасному світі. Конференція організується як комунікативний захід, що дозволить не тільки обмінятися науковими напрацюваннями та досвідом, але й налагодити конструктивний діалог між усіма, хто переймається проблемами розвитку процесів культуротворення у нашій країні та у країнах-партнерах України.

Конференція відбудеться 14 листопада 2014 р. в м. Києві, за адресою вул. Воровського, 20.  Початок роботи – 11.00.

Тематика роботи конференції:
  • світоглядні парадигми і епістемологічні ресурси бачення процесів культуротворення в сучасній Україні;
  • соціокультурні механізми формування української культури в контексті історичних змін ХХ-ХХІ ст.;
  • феномени, тенденції, ризики, виклики та нові можливості розвитку української і світової культури, які виникають у контексті трансформації інституційних засад культуротворення;
  • історичний досвід минулого та практичні аспекти формування нової системи інституцій культуротворення на сучасному етапі розвитку культури України.
До участі у конференції запрошуються представники зацікавленої громадськості, науковці, фахівці-практики, аналітики, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, пошукачі. Робота конференції передбачає можливість очної, заочної та дистанційної участі.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Всіх, хто бажає взяти участь у конференції, просимо надіслати заявки (відповідно до наведеної нижче форми) та тези доповіді (електронний варіант на CD-R диску надсилається на електронну адресу Інституту). 

Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, резюме або тези обсягом до 2 тис. знаків, прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел.) просимо надіслати до 10 листопада 2014 р. оргкомітету науково-практичної конференції за адресою: 01032, Київ-1, бул. Тараса Шевченка, 50-52, Інститут культурології НАМУ (7 поверх).

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції. 

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тексту – до 2000 знаків. Анотації: українською, англійською, російською мовами. Вгорі справа: прізвище, ім’я, науковий ступінь та вчене звання, посада автора, нижче – країна та місто. Назва - посередині, великими літерами. Текст - Microsoft Word; шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; інтервал між рядками - 1,5. Примітки виносяться в кінець основного тексту і позначають арабськими цифрами у верхньому індексі; посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр. ... [1, 35]).


ЗАЯВКА
учасника науково-практичної конференції
"Інституційні засади процесів культуротворення в Україні:
  ХХ–ХХІ ст. – етапи та напрямки розвитку".

Прізвище, ім’я, по-батькові:
______________________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання:
______________________________________________________________________
Посада, установа:
______________________________________________________________________
Адреса (для листування):
______________________________________________________________________
Телефон, е-mail:
______________________________________________________________________
Факс:
________________
Тема доповіді:
______________________________________________________________________
Форма участі (доповідь на пленарному/секційному засіданні, повідомлення,
виступ: на конференції, участь у дискусії):
______________________________________________________________________
Необхідні технічні засоби для доповіді:
______________________________________________________________________

За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету конференції:
тел. 8(044)2357228 (Сергій Михайлович Волков)

Заявки насилати електронною поштою:
Е-mаіl: info@icr.kiev.ua

Оргкомітет


Завантажити:
Інформаційний лист (формат MS Word)