Новини

12.06.2015
Науково-практична конференція з міжнародною участю

ІНФОРМАЦІЙНИЙ   ЛИСТ

Інститут культурології Національної академії мистецтв України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв України
Інститут стратегічних досліджень «Нова Україна»

проводять науково-практичну конференцію з міжнародною участю

"Діалог культур - основа формування культури суспільства сталого розвитку"

Тематика роботи конференції:

І. Культурологічні, філософські, соціологічні, мистецтвознавчі аспекти дослідження проблем культури суспільства сталого розвитку.
ІІ. Діалогічність у практиках формування культурної політики сучасної України на шляху до суспільства сталого розвитку - зовнішні та внутрішні проблеми, виклики, ризики.
ІІІ. Діалогічність національної культури в історії, мистецтві, освіті сучасного світу.

В рамках роботи конференції буде організовано науково-практичний круглий стіл:
"Розвиток академічної культурології: досвід співробітництва України та Азербайджану".

Конференція відбудеться 12 червня 2015 р. в м. Києві, за адресою вул. Воровського, 20 . Початок роботи - 11.00.

До участі у конференції запрошуються представники зацікавленої громадськості, науковці, фахівці-практики, аналітики, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, пошукачі. Робота круглого столу передбачає можливість очної, заочної та дистанційної участі.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Всіх, хто бажає взяти участь у конференції просимо надіслати заявки (відповідно до наведеної нижче форми) та тези доповіді (електронний варіант надсилається на електронну адресу Інституту). Тези можна подати під час роботи конференції.

Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, резюме або тези обсягом до 2 тис. знаків, прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел.) просимо надіслати до 10 червня 2015 р. Оргкомітету науково-теоретичної конференції за адресою: 01032, Київ-1, бул. Тараса Шевченка, 50-52, Інститут культурології НАМУ. 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції. 

Вимоги до оформлення тез:
Обсяг тексту - до 2000 знаків. Анотації: українською, англійською, російською мовами. Вгорі справа: прізвище, ім’я, науковий ступінь та вчене звання, посада автора, нижче - країна та місто. Назва - посередині, великими літерами. Текст - Microsoft Word; шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; інтервал між рядками - 1,5. Примітки виносяться в кінець основного тексту і позначаються арабськими цифрами у верхньому індексі; посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр. ... [1, 35]).

ЗАЯВКА
учасника науково-практичної конференції
"Діалог культур - основа формування культури суспільства сталого розвитку".

Прізвище, ім’я, по-батькові:
______________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання:
______________________________________________________________________

Посада, установа:
______________________________________________________________________

Адреса (для листування):
______________________________________________________________________

Телефон, е-mail:
______________________________________________________________________

Факс:
________________

Тема доповіді:
______________________________________________________________________

Форма участі (доповідь на пленарному/секційному засіданні, повідомлення,
виступ на конференції, участь у дискусії):
______________________________________________________________________

Необхідні технічні засоби для доповіді:
______________________________________________________________________


Заявки надсилати електронною поштою:


Завантажити:
Інформаційний лист (формат MS Word)
Бланк заявки (форматі MS Word)