Новини

21.06.2016
Інформація щодо тез конференції

Оргкомітет конференції інформує

До уваги учасників Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу", що відбулася 2–3 червня 2016 року у м. Києві (організатори: Інститут Культурології спільно з НАМ України та УЦКД)!

Оргкомітет приймає тези до 21 червня 2016 р.

Тези надсилати на адресу: info.iknamu@gmail.com.

Вимоги до оформлення тез:
Формат: MS Word (*.doc, *.docx).
Параметри оформлення: формат сторінки – А4, шрифт – Arial, інтервал між рядками – одинарний, верхній і нижній береги – 10 мм, лівий і правий – 25 мм.
Заголовок
:
 - Ім’я та Прізвище автора (кегль – 14),
 - науковий ступінь, вчене звання (кегль – 10),

 - посада, місце роботи/навчання, місто (кегль – 10),
 - адреса електронної пошти (кегль – 10),
 - тема доповіді (кегль – 14).
Текст заголовка вирівнюється за лівим краєм, використовуються верхній та нижній регістри.
Основний текст: надається українською мовою, вирівнювання за шириною,
обсяг – 1 сторінка А4, кегль – 12.
Основний текст не містить підзаголовків, посилань, цитат та малюнків.
Резюме: англійською мовою, вирівнювання
за шириною, обсяг – 1/4 сторінки А4, кегль – 12.

Зразок оформлення тез

Учасники конференції (крім докторів наук) сплачують

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції.
Тези, виконані без дотримання вимог, будуть автоматично відхилені.

За результатами роботи конференції планується публікація тез доповідей.

За додатковою інформацією звертайтеся до Оргкомітету науково-теоретичної конференції за телефоном (+38 044) 235-72-28.
(01032, Київ-1, бульвар Тараса Шевченка, 50-52, Інститут культурології НАМ України