Новини

16.03.2011
Науковий круглий стіл


ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Відділ музеєзнавства та пам’яткознавства Інституту культурології Національної академії мистецтв України проводить круглий стіл "Знищена культурна спадщина України: проблеми дослідження".
Круглий стіл відбудеться 16 березня 2011 р. в м. Києві, бул. Шевченка 50-52, (7 поверх).

Тематика круглого столу:
1. Матеріали з історії вандалізму в Україні. Епохи та дійові особи. 
2. Видатні українські пам'яткоохоронці.
3. Архівні документи як джерело дослідження втрачених пам’яток.
4. Сучасний стан пам’яткоохоронної справи в Україні.

Науковців, викладачів ВНЗ та фахівців-практиків запрошуємо взяти участь у круглому столі та надіслати заявки (відповідно до наведеної нижче форми) і тези доповідей (на електронну адресу Інституту) до 10 березня 2011р.
За бажанням учасників круглого столу оргкомітет сприятиме публікації матеріалів обговорень в разі оформлення статтей за наступними вимогами.


Вимоги до оформлення статей:
Обсяг тексту — 0,5 д. арк. Анотації: українською, англійською, російською мовами. Вгорі справа: прізвище, ім’я, науковий ступінь та вчене звання, посада автора, нижче – країна та місто. Назва статті — посередині, великими літерами. Текст - Microsoft Word; шрифт - Times New Roman, кегль — 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги — 20 мм, лівий - 30 мм, правий — 15 мм; інтервал між рядками — 1,5. Примітки виносяться в кінець основного тексту і позначають арабськими цифрами у верхньому індексі; посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр. ... [1, 35]).


За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету круглого столу:
тел. (097)3023100 (Оляніна Світлана Валеріївна)
Заявки насилати електронною поштою:
Е-mаі1: conference.icr@gmail.com

Оргкомітет