Новини

23.03.2011
Науковий круглий стіл

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Інститут культурології Національної академії мистецтв України проводить науковий круглий стіл «Цілісність національної культури у світлі загального морфологічного підходу».
Науковий круглий стіл відбудеться 23 березня 2011 р. в м. Києві, бул. Тараса Шевченка, 50-52, 7 поверх, Інститут культурології НАМУ.
Тематика наукового круглого столу охоплює широке коло культурологічних питань, зокрема: - інтегративні процеси як перспектива культурного розвитку України: методологічні, семіотичні, комунікативні, інтерактивні, регіональні аспекти.
До участі у науковому круглому столі запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці, фахівці-практики.
Оргкомітет сприятиме публікації матеріалів наукового круглого столу у наукових виданнях Інституту за бажанням учасників обговорень в разі оформлення статей за наступними вимогами:
Обсяг тексту - 0,5 д. арк. Вгорі справа: прізвище, ім’я автора, нижче -- назва міста. Назва статті - посередині, великими літерами. Текст - Microsoft Word; шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; інтервал між рядками - 1,5. Примітки виносяться в кінець основного тексту і позначають арабськими цифрами у верхньому індексі; посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр. ... [1, 35]).
Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, резюме або тези обсягом до 1,5 тис. знаків, прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел.) просимо надіслати до 10 березня 2011 р. оргкомітету наукового круглого столу за адресою: 01032, Київ-1, бул. Тараса Шевченка, 50-52, Інститут культурології НАМУ.

За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету наукового круглого столу:
тел. (044)2357228 (Сергій Михайлович Волков)
050 501 82 97 (Анатолій Дмитрович Коваль )
Заявки надсилати електронною поштою:
Е-mаі1: s.m.volkov@i.ua
Е-mаі1: anatoliy46@meta.ua