Новини

10.06.2011
Конференція

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Інститут культурології Національної академії мистецтв України проводить Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію «Засоби масової інформації як феномен культури і культура у засобах масової інформації».

Конференція відбудеться 10-11 червня 2011 р., Київ-1, бул. Тараса Шевченка, 50-52, Інститут культурології НАМУ.
Тематика конференції охоплює широке коло питань, присвячених культурологічному баченню проблем розвитку засобів масової інформації України.
Наукові напрями конференції:
культурологічні аспекти нового бачення шляхів вирішення теоретичних та практичних   проблем розвитку засобів масової інформації України на сучасному етапі;
проблеми культури у засобах масової інформації; 
рівень професійної культури засобів масової інформації.
До участі в  конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, фахівці-практики, які займаються проблематикою культурології та журналістики, аспіранти, пошукачі.
Робоча мова конференції: українська, російська.
Бажаючих взяти участь у конференції просимо надіслати до 10.05.2011 р. заявки (відповідно до наведеної нижче форми), тези доповіді (паперовий та електронний варіант).
Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, резюме або тези обсягом до 1,5 тис. знаків, прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел.) просимо надіслати до 10 травня 2011 р. за адресою: 01032, Київ-1, бул. Тараса Шевченка, 50-52, Інститут культурології НАМУ. 
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції. Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць Інституту.

Вимоги до оформлення статей:
Обсяг тексту - 0,5 д.арк. Вгорі справа: прізвище, ім'я автора, нижче - назва міста. Назва статті - посередині, великими літерами. Текст - Microsoft Word; шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; інтервал між рядками - 1,5. Примітки виносяться в кінець основного тексту і позначаються арабськими цифрами у верхньому індексі (напр. ...індекс 2); посилання на літературу позначаються наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр. ... [1, 35]).

За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету науково-теоретичної конференції:
тел. (044)2357228 (Сергій Михайлович Волков)
      050 501 82 97 (Анатолій Дмитрович Коваль )
Заявки надсилати електронною поштою:
Е-mаі1: s.m.volkov@i.ua
Е-mаі1: anatoliy46@meta.ua 

Оргкомітет