Новини

03.10.2011
Конференція

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Національний інститут стратегічних досліджень при Президенті України,
Міністерство культури України
Інститут культурології Національної академії мистецтв України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

проводять міжнародну науково-практичну конференцію
"Діалог культур: дослідження, практики, виклики"

Тематика конференції охоплює широке коло питань, присвячених проблемам діалогу культур як соціоутворюючого процесу та умови формування нормативно-ціннісного простору, ідентичностей сучасної доби, концептуалізації та позиціонування культурної складової національного виробника, основи науково-практичних засад сучасної культурної політики.
Конференція відбудеться 3-5 жовтня 2011 р. в м. Києві, вул. Воровського 20.

Напрями роботи конференції:

І. Культурологічна рефлексія діалогу культур у сучасних суспільствах
- світоглядні парадигми формування діалогу культур в умовах мультикультурного світу;
- соціальні засади та організаційні складові і форми діалогічних процесів у сучасній національній культурі;
- мистецтво у розвитку діалогу культур: історичний досвід та перспективи розвитку
- традиційні та новітні суб’єкти культуротворення
- локальні та глобальні виміри культурного діалогу
- національні меншини у діалогу культур
ІІ. Практики формування діалогу культур
- позиціонування національного виробника в діалогічному культурному середовищі: досвід, проблеми, можливості;
- діалог культур у вирішенні соціальних, економічних, політичних проблем національного розвитку;
- політичні, ідеологічні та релігійні компоненти діалогу культур;
- традиційні та новітні медіа як інструмент та середовище діалогу культур;
- культура діалогу влади, бізнесу та громадянського суспільства в Україні.

Круглий стіл «Проблеми взаємодії культур та долі мультикультуралізму»

До участі у конференції запрошуються представники зацікавленої громадськості, науковці, фахівці-практики, аналітики, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, пошукачі.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Всіх, хто бажає взяти участь у конференції просимо надіслати заявки (відповідно до наведеної нижче форми) та тези доповіді (електронний варіант на CD-R диску або надсилається на електронну адресу Інституту). 

Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, резюме або тези обсягом до 1,5 тис. знаків, прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел.) просимо надіслати до 1 жовтня 2011 р. Оргкомітету науково-теоретичної конференції за адресою: 01032, Київ-1, бул. Тараса Шевченка, 50-52, Інститут культурології НАМУ. 

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції. 

Вимоги до оформлення тез:
Обсяг тексту - 0,2 д. арк. Анотації: українською, англійською, російською мовами. Вгорі справа: прізвище, ім’я, науковий ступінь та вчене звання, посада автора, нижче – країна та місто. Назва тез - посередині, великими літерами. Текст - Microsoft Word; шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; інтервал між рядками - 1,5. Примітки виносяться в кінець основного тексту і позначають арабськими цифрами у верхньому індексі; посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр. ... [1, 35]).

ЗАЯВКА
учасника науково-теоретичної конференції
" Діалог культур: дослідження, практики, виклики ".

Прізвище, ім’я, по-батькові:
______________________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання:
______________________________________________________________________
Посада, установа:
______________________________________________________________________
Адреса (для листування):
______________________________________________________________________
Телефон, е-mail:
______________________________________________________________________
Факс: ________________
Тема доповіді:
______________________________________________________________________
Форма участі (доповідь на пленарному/секційному засіданні, повідомлення, виступ на круглому столі, участь у дискусії):
______________________________________________________________________
Необхідні технічні засоби для доповіді:
______________________________________________________________________

За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету конференції:
тел. 8(044)2357228 (Сергій Михайлович Волков)
8(044)235 74 59(Виктор Николаевич Щербина)
Заявки насилати електронною поштою:
Е-mаіl: s.m.volkov@i.ua s-vn@mail.ru Оргкомітет