Новини

19.04.2012
Науковий круглий стіл

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
 
Інститут культурології Національної академії мистецтв України проводить науковий круглий стіл
«Корпоративні культури як чинник інтеграції національної культури в Україні».

Науковий круглий стіл відбудеться 19 квітня 2012 р. в м. Києві, бул. Тараса Шевченка, 50-52,
7 поверх, Інститут культурології НАМУ.

Тематика наукового круглого столу охоплює широке коло культурологічних питань, зокрема: методологічні, семіотичні, комунікативні, інтерактивні, регіональні аспекти інтегративних процесів культурного розвитку України.

До участі у науковому круглому столі запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці, фахівці-практики.

Оргкомітет сприятиме публікації матеріалів наукового круглого столу у наукових виданнях Інституту за бажанням учасників обговорень в разі оформлення статей  за наступними вимогами: 
Обсяг тексту - 0,5 д. арк.
Вгорі справа: прізвище, ім’я автора, нижче - назва міста.
Назва статті - посередині, великими літерами.
Текст - Microsoft Word; шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; інтервал між рядками - 1,5.
Примітки виносяться в кінець основного тексту і позначають арабськими цифрами у верхньому індексі; посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр. ... [1, 35]).

Заявку на участь у роботі круглого столу (назва теми, резюме або тези обсягом до 1,5 тис. знаків, прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел.) просимо надіслати до 20 березня 2012 р. оргкомітету наукового круглого столу за адресою:
01032, Київ-1, бул. Тараса Шевченка, 50-52, Інститут культурології НАМУ,
Е-mаіl: anatoliy46@meta.ua
 

ЗАЯВКА
учасника наукового круглого столу
«Корпоративні культури як чинник інтеграції національної культури в Україні»

Прізвище, ім’я, по-батькові __________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання ______________________________________

Посада, установа __________________________________________________

Адреса (для листування) ____________________________________________

Телефон, е-mail ____________________________________________________

Тема доповіді (виступу) ____________________________________________


За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету наукового круглого столу:
тел. (044) 235 74 59 (Віктор Миколайович Щербина) 
       (044) 235 72 28 (Сергій Михайлович Волков)
       (050) 501 82 97 (Анатолій Дмитрович Коваль)

Оргкомітет


Щоб завантажити даний документ в форматі MS Word натисніть на посилання:
Інформаційний лист