Новини

11.05.2012
Міжнародна науково-теоретична конференція

ІНФОРМАЦІЙНИЙ   ЛИСТ

Національний інститут стратегічних досліджень 
Інститут культурології Національної академії мистецтв України
Національна академія державного управління при президентові України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

проводять міжнародну науково-теоретичну конференцію
"Інституційні засади культуротворення: історія та сучасність"

Тематика конференції охоплює широке коло питань, присвячених проблемам інституційних засад процесів культуротворення як в Україні, так і за її межами. Передбачається розгляд історичних традицій і досвіду організації управління процесами культуротворення в контексті вирішення проблем гуманітарного розвитку України сучасної доби. Конференція організується як комунікативний захід, що дозволить не тільки обмінятися науковими напрацюваннями та досвідом, але й налагодити конструктивний діалог між усіма предстаниками системи культуротворення нашої країни та партнерами України з різних країн світу.
Конференція відбудеться 11-12 травня 2012 р. в м. Києві, за адресою вул. Пугачова 12/2.
Реєстрація учасників 9:30-10:00. При собі мати посвідчення особи.

Напрями роботи конференції:

І. Історичні традиції та досвід інституціалізації процесів культуротворення
- світоглядні парадигми бачення процесів культуротворення в системі суспільного життя;
- соціальні механізми самоорганізації та управління культурою у минулому і сучасності;
- мистецтво у розвитку процесів культуротворення: історичний досвід та перспективи розвитку;
- вітчизняні та міжнародні практики управління культурою: традиції та виклики сучасності 
ІІ. Практики, виклики  та інституційні засади культуротворення у ХХІ ст.
- інституційні засади локальних та глобальних процесів культуротворення у ХХІ ст.
- модернізація процесів управління у галузі культури: проблеми, можливості;
- управління процесами культуротворення у вирішенні соціальних, економічних, політичних проблем національного розвитку;
- традиційні та новітні медіа як інституції культуротворення;

До участі у конференції запрошуються представники зацікавленої громадськості, науковці, фахівці-практики, аналітики, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, пошукачі.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Всіх, хто бажає взяти участь у конференції просимо надіслати заявки (відповідно до наведеної нижче форми) та тези доповіді (електронний варіант на CD-R диску або надсилається на електронну адресу Інституту). 

Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, резюме або тези обсягом до 1,5 тис. знаків, прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел.) просимо надіслати до 25 квітня 2012 р. Оргкомітету науково-теоретичної конференції за адресою: 01032, Київ-1, бул. Тараса Шевченка, 50-52, Інститут культурології НАМУ. 

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції. Матеріали аспірантів та пошукувачів приймаються з відсканованою рецензією наукового керівника чи іншої особи, що має науковий ступінь чи/та вчене звання (підпис має бути засвідчений печаткою відділу кадрів).

Вимоги до оформлення статей:
Обсяг тексту - 0,5 д. арк. Анотації: українською, англійською, російською мовами. Вгорі справа: прізвище, ім’я, науковий ступінь та вчене звання, посада автора, нижче – країна та місто. Назва статті - посередині, великими літерами. Текст - Microsoft Word; шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; інтервал між рядками - 1,5. Примітки виносяться в кінець основного тексту і позначають арабськими цифрами у верхньому індексі; посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр. ... [1, 35]).

ЗАЯВКА
учасника науково-теоретичної конференції
"Інституційні засади процесів культуротворення: історія та сучасність".

Прізвище, ім’я, по-батькові: _____________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання: _________________________________________
Посада, установа: ______________________________________________________
Адреса (для листування):________________________________________________
Телефон, е-mail:________________________________________________________
Факс: ________________
Тема доповіді: _________________________________________________________
Форма участі (доповідь на пленарному/секційному засіданні, повідомлення, виступ:
на круглому столі, участь у дискусії): _______________________________________
Необхідні технічні засоби для доповіді: _____________________________________

За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету конференції:
тел. 8(044)2357228 (Сергій Михайлович Волков)
Заявки насилати електронною поштою:
Е-mаіl: s.m.volkov@i.ua
Оргкомітет

Щоб завантажити даний документ в форматі MS Word натисніть на посилання: