Новини

27.09.2012
Науковий круглий стіл

ІНФОРМАЦІЙНИЙ   ЛИСТ

Інститут культурології Національної академії мистецтв України
Національний інститут стратегічних досліджень
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

проводять науковий круглий стіл з міжнародною участю

"Культура WEB 2.0"

Тематика круглого столу охоплює широке коло питань, присвячених проблемам формування культурних феноменів у новітніх кіберкомунікативних середовищах, а також впливу цих процесів на культуру сучасного суспільства.

Передбачається розгляд феноменів, тенденцій, ризиків та викликів, а також нових можливостей, які виникають з розвитком нового комунікативного середовища  в контексті вироблення нових гуманітарних рефлексій і вирішення проблем гуманітарного розвитку України сучасної доби. Круглий стіл організується як комунікативний захід, що дозволить не тільки обмінятися науковими напрацюваннями та досвідом, але й налагодити конструктивний діалог між усіма, хто переймається проблемами розвитку нового медіа-простору і мережевих спільнот у  нашій країні та у країнах-партнерах України.
Круглий стіл відбудеться 27 вересня 2012 р. в м. Києві, за адресою бул. Тараса Шевченка, 50/52, 7 поверх.

Тематика роботи круглого столу:
  • світоглядні парадигми і епістемологічні ресурси бачення процесів розвитку культури WEB 2.0;
  • соціокультурні механізми формування культурних феноменів у новітніх кіберкомунікативних середовищах;
  • феномени, тенденції, ризики та виклики, а також нові можливості, які виникають з розвитком кіберкомунікативного середовища.

До участі у круглому столі запрошуються представники зацікавленої громадськості, науковці, фахівці-практики, аналітики, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, пошукачі. Робота круглого столу передбачає можливість очної, заочної та дистанційної участі.

Робочі мови круглого столу: українська, англійська, російська.


Заявку на участь у роботі круглого столу (назва теми, резюме або тези обсягом до 2 тис. знаків, прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел.) просимо надсилати до 25 вересня 2012 р. Оргкомітету наукового круглого столу за адресою: 01032, Київ-1, бул. Тараса Шевченка, 50-52, Інститут культурології НАМ України, або електронною поштою. 

Матеріали круглого столу будуть опубліковані. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці круглого столу. 


Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тексту – до 2000 знаків. Анотації: українською, англійською, російською мовами. Вгорі справа: прізвище, ім’я, науковий ступінь та вчене звання, посада автора, нижче – країна та місто. Назва  - посередині, великими літерами. Текст - Microsoft Word (у форматі -.rtf, .doc); шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; інтервал між рядками - 1,5. Примітки виносяться в кінець основного тексту і позначають арабськими цифрами у верхньому індексі; посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр. ... [1, 35]).
Електронний варіант тез приймається електронною поштою (e-mаіl: ndosl@icr.kiev.ua) або на CD-диску за адресою Оргкомітету.


Щоб завантажити даний документ в форматі MS Word натисніть на посилання: