Новини

20.11.2012
Міждисциплінарний науковий круглий стіл

ІНФОРМАЦІЙНИЙ   ЛИСТ

Інститут культурології Національної академії мистецтв України
відділ етнокультурології та культурної антропології
лабораторія культурних практик

проводять міждисциплінарний науковий круглий стіл 

"Сучасний етнокультурний простір України"


Тематика круглого столу охоплює широке коло питань, присвячених проблемам формування сучасного етнокультурного простору України.

Пропонується розгляд спроб синтезу усталених традицій і новітніх тенденцій, ризиків та викликів, які виникають у процесі розвитку етнокультурного простору України. Круглий стіл організується як комунікативний захід, що дозволить не тільки обмінятися науковими напрацюваннями та досвідом, але й налагодити конструктивний діалог між усіма, хто переймається проблемами розвитку нового етнокультурного простору України.
Круглий стіл відбудеться 20 листопада 2012 р. у Національній академії мистецтв України в м. Києві, за адресою: вул. Воровського, 20, конференц-зала.

Тематика роботи круглого столу:

–  фундаментальні теоретичні проблеми дослідження етнокультурного простору України;
–  обмін набутим за часів незалежності практичним досвідом, накопиченим в етнополітиці, етнокультурології, етносоціології, етнопсихології та інших галузях;
–  визначення диспозиції етнокультурних практик: критерії оцінки, форми, тенденції, ризики та виклики.

До участі у круглому столі запрошуються науковці, фахівці-практики, аналітики, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, пошукачі ВНЗ та наукових установ, представники зацікавленої громадськості. Заохочуються відео та аудіо презентації. 

Робочі мови круглого столу: українська, англійська, російська.

Заявку на участь у роботі круглого столу (назва теми, резюме або тези обсягом до 2 тис. знаків, прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел.) просимо надсилати до 12 листопада 2012 р. Оргкомітету наукового круглого столу за адресою: 01032, Київ, бул. Тараса Шевченка, 50-52, Інститут культурології НАМ України, або електронною поштою. 

Матеріали круглого столу будуть опубліковані. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці круглого столу. 


Вимоги до оформлення матеріалів:
Обсяг тексту – до 0,5 д.а. Анотації: українською, англійською, російською мовами. Вгорі справа: прізвище, ім’я, науковий ступінь та вчене звання, посада автора, нижче – країна та місто. Назва  - посередині, великими літерами. Текст - Microsoft Word (у форматі -.rtf, .doc); шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; інтервал між рядками - 1,5. Примітки виносяться в кінець основного тексту і позначають арабськими цифрами у верхньому індексі; посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр. ... [1, 35]).

Електронний варіант доповіді приймається електронною поштою (e-mаіl: etno-antropologia@icr.kiev.ua, levchuchok@gmail.com) або на CD-диску за адресою Оргкомітету.

За додатковою інформацією просимо звертатись до оргкомітету:
тел. (044)2357228, 2357354
Головко Борис Андрійович, д.ф.н., проф., завідувач відділу етнокультурології та культурної антропології Інституту культурології НАМ,
Левчук Ярослава Миколаївна, к.ф.н., ст. н. сп., секретар круглого столу.
e-mаіl: etno-antropologia@icr.kiev.ua, levchuchok@gmail.com

Щоб завантажити даний документ в форматі MS Word натисніть на посилання:
Інформаційний лист