Новини

09.11.2012
Всеукраїнська науково-теоретична конференція

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Інститут культурології Національної академії мистецтв України 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Український центр культурних досліджень Міністерства культури України

проводять
Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію

"Діалог культур у просторі полікультурного світу"

Тематика конференції охоплює широке коло питань, присвячених проблемам міжкультурної взаємодії, а також впливу інших культур на сучасну культуру України і суспільство.

Передбачається розгляд феноменів, тенденцій, нових можливостей, пов’язаних з викликами полікультурного світу в контексті виникнення нових гуманітарних рефлексій і вирішення питань сучасної української культури в контексті світових культурних перетворень. Конференцію заплановано як науковий захід, що покликаний налагодити  конструктивний діалог між усіма, хто займається розвитком української культури.

Конференція відбудеться 09–10 листопада 2012 р. в м. Києві, за адресою: вул. Лаврська, 21 (у приміщенні Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв).

Тематика конференції:
  • Культурологічна рефлексія діалогу культур в сучасних суспільствах .
  • Практики формування діалогу культур.
  • Виклики, ризики та інституційні засади процесів культуротворення.
  • Діалог культур в українській культурі.
  • Соціокультурний вимір філософії мистецької освіти: цінне, ментальне, наукове.

До участі у роботі Всеукраїнської науково-теоретичної конференції запрошуються представники науковці, фахівці-практики, аналітики, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, пошукачі.

Робота конференції передбачає можливість очної, заочної та дистанційної участі.

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, резюме або тези обсягом до 2 тис. знаків, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел.) просимо надсилати до 06 листопада 2012 р. Оргкомітету за адресою: 01032, Київ-1, бул. Тараса Шевченка, 50-52, Інститут культурології НАМ України, або електронною поштою (ndosl@icr.kiev.ua).

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції.

Вимоги до оформлення тез і заявок:
Тези повинні містити наступну інформацію: 
- прізвище, ім’я, науковий ступінь та вчене звання, посада автора;
- тема доповіді.
Обсяг тексту тез – до 2000 знаків. 
Текст - Microsoft Word (у форматі -.rtf, .doc); шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; інтервал між рядками - 1,5. Примітки виносяться в кінець основного тексту і позначають арабськими цифрами у верхньому індексі; посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр. ... [1, 35]).

Електронний варіант тез приймається поштою ndosl@icr.kiev.ua або на CD-диску за фізичною адресою Оргкомітету.

За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету::
тел. +38(044)2357228 Сергій Михайлович Волков
       +38(044) 501-78-28 Кузнєцова Інна Володимирівна
e-mаіl: ndosl@icr.kiev.ua

Щоб завантажити даний документ в форматі MS Word натисніть на посилання: