Теми фундаментальних досліджень

Візуалізація сучасного культурного простору
Керівник теми: Чміль Г.П., доктор філософських наук, доцент, дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, завідувач відділу світової культури та міжнародних культурних зв’язків Інституту.
Термін виконання: 01.01.2013 – 31.12.2017

Нові медіа у виробництві та трансляції художньої культури сучасного суспільства
Керівник теми: Щербина В.М., доктор соціологічних наук, професор.
Термін виконання: 01.01.2013 –31.12.2017

Морфологія культури як міждисциплінарна проблема: корпусні методи, корпоративна соціологія, комунікативні технології
Керівник теми: Юдкін І.М., доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, провідний науковий співробітник Інституту.
Термін виконання: 01.01.2014 – 31.12.2017

Концепція і практика українського мультикультуралізму
Керівник теми: Судакова В.М., доктор філософських наук, професор, завідувач відділу соціологічних досліджень та аналізу проблем української культури Інституту.
Термін виконання: 01.01.2015 – 31.12.2017

Єдність культурного простору України у контексті соціокультурної трансформації
Керівник теми: Щербина В.М., доктор соціологічних наук, професор.
Термін виконання: 01.01.2015 – 31.12.2017

Інституційні та самоорганізаційні засади культуротворення в Україні
Керівник теми: Богуцький Ю.П., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, кандидат філософських наук, професор, директор Інституту.
Термін виконання: 01.01.2016 – 31.12.2018

Художня культура України в сучасній ринковій реальності: трансформації матеріальних складових
Керівник теми: Безгін О.І., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, старший науковий співробітник Інституту.
Термін виконання: 01.01.2016 – 31.12.2018

Традиційна дитяча субкультура України: соціокультурний потенціал
Керівник теми: Волков С.М., доктор культурології, професор, заслужений діяч мистецтв України, заступник директора з наукової роботи Інституту.
Термін виконання: 01.01.2016 – 31.12.2018