10 квітня 2014 р. Науковий круглий стіл

Міждисциплінарний науковий круглий стіл 
"Шевченкова людина в сьогоденні: пошуки автентичної ідентичності"


10 квітня 2014 р. в рамках відзначення 200 річчя від дня народження Тараса Шевченка Інститут культурології НАМ України у співпраці з Національним музеєм Тараса Шевченка, відділом шевченкознавства Інституту літератури Національної академії наук України, Інститутом філософії імені Григорія Сковороди НАН України, Агенцією культурних стратегій,  Національним центром  "Мала академія наук", кафедрами історії української літератури і шевченкознавства та фольклористики Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського відбувся наукових захід, що презентує доробок українських вчених – дослідників літературної та мистецької творчості Тараса Шевченка.

У круглому столі взяли участь:
 • Богуцький Юрій Петрович, кандидат філософських наук, професор, академік Національної академії мистецтв України, директор Інституту культурології НАМ України, тама доповіді «Шевченкіана як націєтворчий визначник розвитку сучасної української культури»;
 • Щербина Віктор Миколайович, доктор соціологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, тема доповіді «Середовище нових медіа як антропологічний чинник»;
 • Волков Сергій Михайлович, доктор мистецтвознавства, професор,  вчений секретар Інституту культурології НАМ України, заслужений діяч мистецтв України, тема доповіді «Творчість Тараса Шевченка у формуванні самобутності української системи підготовки мистецьких кадрів»;
 • Головко Борис Андрійович, доктор філософських наук, професор, завідувач відділу етнокультурології та культурної антропології Інституту культурології НАМ України, тема доповіді «Шевченкова людина: пошуки ідентичності в соціокультурних трансформаціях сьогодення»;
 • Чуйко Тетяна Павлівна, заступник Генерального директора з наукової роботи  Національного музею Тараса Шевченка, тема доповіді «До питання: «Людина – всесвіт» у творчості Шевченка-художника»;
 • Чміль Ганна Павлівна, доктор філософських наук, академік НАМ України, завідувач відділу світової культури і міжнародних культурних зв’язків Інституту культурології НАМ України, тема доповіді «Людиномірний контекст творчості Тараса Шевченка»;
 • Юдкін Ігор Миколайович, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАМ України, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України, тема доповіді «Театральне перевтілення як джерело ліричних образів Тараса Шевченка»;
 • Сліпушко Оксана Миколаївна, завідувач кафедри історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор, тема доповіді «Духовна держава Тараса Шевченка»;
 • Яковина Оксана Петрівна, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу шевченкознавства Інституту літератури Національної академії наук України, тема доповіді «Герметичність пророчого тексту Тараса Шевченка «Бували войни й військовії свари…» як пошук вербалізації поетом національної ідентичності»;
 • Причепій Євген Миколайович, доктор філософських наук, професор, старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України, тема доповіді «Шевченко і українська національна ідея»;
 • Стратій Ярослава Михайлівна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу української філософії Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України, тема доповіді «Впливи ідейної  спадщини Києво-Могилянської академії на формування Шевченкового розуміння шляху духовного становлення людини»;
 • Микола Скиба, директор Агенції культурних стратегій, «Шевченківська стратегема»;
 • Стрижак Олександр Євгенович, канд. тех. наук,  заступник директора з наукової роботи  Національного центру  «Мала академія наук», тема доповіді «Інструменти онтологічного  дослідження життєдіяльності Тараса Шевченка в середовищі  науково-освітнього Інтернет-порталу»;
 • Шалінський Ігор Петрович, завідувач лабораторії культурних практик Інституту культурології НАМ України, тема доповіді «Художньо-творчі практики Т. Шевченка та їх сучасне сприйняття»;
 • Щербина Вікторія Леонардівна, кандидат соціологічних наук, науковий співробітник факультету соціології КНУ ім. Тараса Шевченка, тема доповіді ««Шевченкова людина» як взірець цілісної особистості»;
 • Анцибор Дар’я Вікторівна, аспірантка кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тема доповіді «Оніричний пласт у «Журналі» Тараса Шевченка: деякі паралелі з сучасними снотлумаченнями»;
 • Берегова Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України, тема доповіді «Революційні ідеї Шевченкової поезії в опері-ораторії І.Карабиця «Київські фрески»;
 • Коваленко Єва Ігорівна,  молодший науковий співробітник ІМФЕ імені Максима Рильського, тема доповіді «Балет «Лілея» як взірець хореографічної інтерпретації Шевченкової творчості»;
 • Левчук Ярослава Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України, тема доповіді «Ціннісні підвалини традиційної педагогіки за Тарасом Шевченком»;
 • Гаєвська Тетяна Іллівна,  кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу науково-творчих досліджень з теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України, тема доповіді «Шевченкова людина» як суб’єкт народних традицій»;
 • Петік Людмила Владиславівна, науковий співробітник відділу світової культури і міжнародних культурних зв’язків Інституту культурології НАМ України, тема доповіді «Духовний потенціал особистості як підставовий чинник концепції Шевченкової людини»;
 • Компаніченко Ніна Володимирівна, аспірантка кафедри історії літератури та шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тема доповіді «Вплив образу Шевченкового Перебенді на формування метафор сучасного етнокультурного простору».

В рамках круглого столу відбулися презентації Інтернет-порталу «Тарас Шевченко» та збірки фотографій «Шевченко як символ Майдану».

Круглий стіл став поштовхом для активної наукової взаємодії дослідників спадщини Тараса Шевченка в галузі культурології, антропології, філософії, мистецтвознавства та фольклористики.

Оргкомітет дякує всім учасникам і запрошує надсилати статті на адресу: до 20 листопада 2013 року. Статті будуть опубліковані у щорічнику «Культурологічна думка», сьомий випуск якого буде присвячено 200 річчя від дня народження Тараса Шевченка.

Фото учасників круглого столу:
 
 
 
 
 


Програма заходу: завантажити у форматі doc (MS Word 97-2003)