11 червня 2018 р. Конференція

Всеукраїнська науково-практична конференція
"Охорона культурної спадщини: стан та перспективи"

11 червня 2018 року у конференц-залі Верховної Ради України (м. Київ, вул. Банкова, 6/8) відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона культурної спадщини: стан та перспективи». Ініціатором заходу виступив Київський університет права Національної академії наук України, а співорганізаторами стали: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана», Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут культурології Національної академії мистецтв України та Український союз промисловців і підприємців.

Конференція стала продовженням парламентських слухань «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні», що відбулися у сесійній залі Верховної Ради України 18 квітня 2018 року.

В ході роботи учасники конференції окреслили сучасний стан об'єктів культурної спадщини, ознайомилися з досвідом України й інших країн у пам'яткоохоронній сфері, обговорили проблемні питання охорони культурної спадщини в Україні та шляхи їх вирішення, відзначили важливість реалізації принципів, обумовлених низкою Конвенцій ЮНЕСКО в цій сфері, та дослідили правові, історичні, економічні, мистецтвознавчі й інші аспекти охорони культурних пам'яток.
Звіт про конференцію на сайті КУП НАН України