11 листопада 2014 р. Всеукраїнська конференція

Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю
"Інституційні засади процесів культуротворення в Україні: ХХ–ХХІ ст. – етапи та напрямки розвитку"

14 листопада 2014 р. Інститутом культурології Національної академії мистецтв України спільно з Інститутом стратегічних досліджень "Нова Україна" та кафедрою соціології Національного авіаційного університету України була проведена Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю "Інституційні засади процесів культуротворення в Україні: ХХ–ХХІ ст. – етапи та напрямки розвитку".

У ході наукового заходу виступили:
 


Богуцький Юрій Петрович
, кандидат філософських наук, професор, акаде
мік Національної академії мистецтв України, директор Інституту культурології НАМ України,
з вітальним словом і доповіддю на тему
"Сучасні засади культуротворення: український контекст", 
 


Яковлєв Микола Іванович
, доктор техніч
них наук, професор, вчений секретар Національної академії мистецтв України, академік НАМ України,
з вітальним словом,
 

Юдкін Ігор Миколайович
, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАМ України, провідний науковий співробітник відділу етнокультурології та культурної антропології Інституту культурології НАМ України,
з доповіддю на тему
"Інтерпретація як експеримент над текстом: до морфології виконавського мистецтва",
 

Судакова Валентина Миколаївна
, доктор філософських наук, доцент, зав. відділу соціологічних досліджень та аналізу проблем української культури Інституту культурології НАМ України,
з доповіддю на тему
"Полікультурність як онтологічний стимул розвитку індивідуальної та колективної творчості",
 

Щербина Віктор Миколайович
, доктор соціологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України,
з доповіддю на тему
"Зміни інституційних засад культуротворення в умовах розвитку процесів інформатизації суспільства",
 

Єрмолаєв Андрій Васильович
, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна", президент Центру соціальних досліджень "Софія",
з доповіддю на тему
"Україна у пошуках нового героя",
 

Канівець Іван Анатолійович
, аспірант Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого,
з доповіддю на тему
"Кіно і глядач: перспективи взаємодії",


Волков Сергій Михайлович, доктор культурології, професор, вчений секретар Інституту культурології НАМ України
з доповіддю на тему,
"Культурологічна парадигма в гуманітарних дослідженнях як проекція постмодернізму",
 

Комарницька Людмила Анатоліївна
, аспірант Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України,
з доповіддю на тему
"Культурні міфи України: виклики та тактики художніх практик сучасного мистецтва",
 

Халепа Олександра Сергіївна
, аспірант Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України,
з доповіддю на тему
"Інтеграція індустріальних пам’яток та нові можливості розвитку української культури в контексті трансформації сучасного міста",
 


Циба Ганна Вікторівна
, аспірантка Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України,
з доповіддю на тему
"Перебудовна" культура як оригінальний феномен сучасної української культури",
 


Чепелик Оксана Вікторівна, кандидат архітектури, провідний спеціаліст Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України,
з доповіддю на тему
"Мистецтво у публічному просторі: практичні аспекти формування інституцій культуротворення на сучасному етапі розвитку культури України"
 


Бєлавін Сергій Петрович
, кандидат психологічних наук, Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Європейська інтеграція" (психолог),
з доповіддю на тему
"Опозиція "свій-чужий" в сучасних умовах взаємодії етнолінгвістичних спільнот"

та інші поважні учасники. 

  
  
  Програма конференції (у форматі MS Word 97-2003)
 
Тези учасників конференції (у форматі MS Word 97-2003)

Фотозвіт