11 травня 2012 р. Міжнародна конференція

Міжнародна науково-теоретична конференція
"Інституційні засади культуротворення: історія та сучасність"

Міжнародна науково-теоретична конференція "Інституційні засади культуротворення: історія та сучасність", проведена спільно науковими установами: Національним інститутом стратегічних досліджень, Інститутом культурології Національної академії мистецтв України, Національною академією державного управління при Президентові України і Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв 11- 12 травня ц. р. на базі Національної академії державного управління при Президентові України, була присвячена пошуку шляхів вирішення проблеми формування інституційних засад процесів культуротворення як в Україні, так і за її межами. Доповідачами з України, Росії, Азербайджану, Молдови  розглядалися історичні традиції і досвід організації управління процесами культуротворення в контексті вирішення проблем гуманітарного розвитку України й інших країн сучасної доби. Конференція як комунікативний захід дозволила не тільки обмінятися науковими напрацюваннями та досвідом, але й налагодити конструктивний діалог між усіма представниками системи культуротворення України та партнерами України з інших країн світу.

Глибоку зацікавленість учасників конференції викликали доповіді директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрія Єрмолаєва, заступника директора з наукової роботи Інституту культурології доктора соціологічних наук Віктора Щербини, доктора філософських наук Сергія Безклубенка, доктора філософських наук, завідувача відділом Інституту філософії, соціології і права НАН Азербайджану Фізулі Гурбанова, кандидата політологічних наук, завідувача відділом культурної політики Національного інституту стратегічних досліджень Оксани Мельничук та інших науковців.

До участі у конференції запрошувалися і взяли участь науковці, фахівці-практики, аналітики, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, пошукачі, співробітники установ культури.


Президія конференції


Аудиторія

Виступи учасників конференції:
1.
2.
3.
4.

5.
 
6.
 
7.

8. 
 
9.

10. 
1. Зейналов Полад Мансур оглу, дисертант Азербайджансього державного університету культури та мистецтв, замісник директора Науково-методичного центру з культурознавства (Азербайджан, Баку).

2. Єрмолаєв Андрій Васильович, директор Національного інституту стратегічних досліджень.

3. Гурбанов Фізулі Магомед огли, доктор філософських наук, завідувач відділу Інституту філософії, соціології і права НАН Азербайджану (Баку, Азербайджан).

4. Безклубенко Сергій Данилович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України.

5. Мельничук Оксана Вікторівна, кандидат політологічних наук, завідувач відділу культурної політики Національного інституту стратегічних досліджень.

6. Шевченко Володимир Іванович, доктор філософії (Ph. D), доцент, директор науково-дослідного центру проблем гуманітарної стандартизації і фахової термінології Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

7. Щербина Віктор Миколайович, доктор соціологічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України

8. Судаков Володимир Іванович, доктор філософських наук, завідувач кафедри історії та теорії соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

9. Цимбалюк Наталія Миколаївна, доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник УЦКД
Стан та перспективи розвитку ринку праці в сфері культури

10. Причепій Євген Миколайович, доктор філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМУ.