16 березня 2017 р. Круглий стіл

Науковий круглий стіл
"Інтердисциплінарні комплексні дослідження як основа культурології"


16 березня 2017 р. в Інституті культурології Національної академії мистецтв України відбувся науковий круглий стіл на тему: "Інтердисциплінарні комплексні дослідження як основа культурології".

На заході виступили:

Богуцький Ю.П., директор Інституту культурології НАМ України, академік Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, професор,
з доповіддю на тему:
"Культурна динаміка та міжкультурна взаємодія в контексті самоорганізації  суспільства";

Судакова В.М., зав. відділу соціологічних досліджень ІК НАМ України, доктор філософських наук, доцент,
з доповіддю на тему:
"Специфіка культурологічної інтерпретації сучасних репродуктивних практик";

Причепій Є.М., старший науковий співробітник ІК НАМ України, доктор філософських наук, професор,
з доповіддю на тему:
"Архаїчна символіка та орнаменти Трипілля";

Волков С.М., заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, доктор культурології, професор,
з доповіддю на тему:
"Проблема понятійно-категоріального апарату в сучасних культурологічних дослідженнях";

Чміль Г.П., зав. відділу світової культури та міжнародних культурних зв’язків ІК НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, доцент,
з доповіддю на тему:
"Культуротворчий потенціал новітніх трендів кіноіндустрії";

Кузнєцова І.В., вчений секретар Інституту культурології НАМ України, кандидат філософських наук, доктор філософії (PhD), доцент, старший науковий співробітник,
з доповіддю на тему:
"Синергетична парадигма розвитку культури: нові стратегії мислення";

Гаєвська Т.І., старший науковий співробітник ІК НАМ України, кандидат історичних наук,
з доповіддю на тему:
"Традиційні свята в українській культурі: сучасні інтерпретації";

Гриценко О.А., старший науковий співробітник ІК НАМ України, кандидат технічних наук,
з доповіддю на тему:
"Історичний час та історична пам'ять як проблема сучасної української культури";

Жукова Н.А., зав. відділу етнокультурології та культурної антропології ІК НАМ України, доктор культурології, доцент,
з доповіддю на тему:
"Інтерпретація як систематизація: транскультурність інтерпретації";

Оляніна С.В., зав. відділу музеєзнавства та пам'яткознавства Інституту культурології НАМ України, кандидат архітектури, доцент,
з доповіддю на тему:
"Іконостас як культурний синтез: до постановки проблеми взаємодії східної та західної гілок християнства".Програма заходу (pdf)