2019.06.01 Оголошення про вибори директора Інституту

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Президії НАМ України
23 травня 2019 р. № 5/37-09


Оголошення про заміщення посади
директора Інституту культурології НАМ України


   Національна академія мистецтв України оголошує конкурс на заміщення посади директора Інституту культурології НАМ України. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь доктора наук з культурології, мистецтвознавства або доктора філософії гуманітарного напряму, стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років, а також високі моральні якості та організаторські здібності.
   Право висунення кандидатури на посаду директора Інституту культурології НАМ України мають Президія НАМ України, дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАМ України, вчені ради науково-дослідних інститутів НАМ України, колективи наукових відділів науково-дослідних інститутів НАМ України у формі письмового подання. Подання надсилаються до Президії НАМ України.
   Кандидат на посаду директора Інституту культурології НАМ України має бути визнаним вітчизняною науковою спільнотою у галузі культурології, мистецтвознавства, науковий доробок якого має вагоме теоретичне і практичне значення та проводить активну наукову і громадську діяльність.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення (до 31 липня 2019 року).

Претенденти подають для участі у конкурсі такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі на ім’я президента НАМ України;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • список наукових праць;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • копію ідентифікаційного номеру платника податків;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

   Подані документи мають відповідати частині 3 статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
   Вибори відбудуться 19 серпня 2019 року у приміщенні Інституту культурології НАМ України.
   Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.
   Документи подавати за адресою: 01054, м. Київ-54, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 20, Президія НАМ України, кім. 9.

   Телефон для довідок: (044) 486-31-36.