20.04.2018 Культурологічна секція симпозіуму

Міжнародний науковий симпозіум
"Україна – Польща: діалог культур"
секція
"Культурологічний дискурс художньої творчості: традиції та новації"

20 квітня 2018 року в Національній академії мистецтв України у рамках Міжнародного наукового симпозіуму "Україна-Польща: діалог культур" відбулася секція "Культурологічний дискурс художньої творчості: традиції та новації".

На заході виступили:


Сергій Волков,
(Dr. hab., Prof.) доктор культурології, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України
вітальне слово, модерування заходу

Скрипник Олексій,
член-кореспондент НАМ України, головний учений секретар НАМ України, доктор філософії (Ph.D, мистецтвознавство), професор, заслужений діяч мистецтв України
вітальне слово, участь у дискусії

Олександр Гриценко,
(Ph.D) кандидат технічних наук, заслужений діяч мистецтв України, старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України
модерування заходу, участь у дискусіїВахніна Лариса,
(Ph.D) кандидат філологічних наук, завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України
доповідь
"Українсько-польські студії в IМФЕ iм. М.Т.Рильського НАН України"


Roman Sapenko,
(Dr. hab., Prof.) Uniwersytet Zielonogorski (Зелена Гура)
доповідь
"Myslenie artystyczne i myslenie mityczne"
("Художнє мислення та міфічне мислення")Artur Pastuszek,
(Dr. hab., Prof.) Uniwersytet Zielonogorski (Зелена Гура)
доповідь
"Dystrybucja obrazow - estetyczny rezim a [po]nowoczesna ekonomia widzialnosci"
("Розповсюдження образів - естетичний режим та [пост]модерністська економічність візуальності")


Жукова Наталія,
(Dr. hab., Doc.) доктор культурології, доцент, завідувач відділу Інституту культурології  НАМ України
доповідь
"Феноменологічна естетика Романа Інгардена на тлі естетичних теорій його часу"


Судакова Валентина,
Dr. hab.) доктор соціологічних наук, завідувач відділом соціологічних досліджень та аналізу проблем української культури Інституту культурології НАМ України
доповідь
"Презентаційні практики художньої творчості як об’єкт культурологічних досліджень"


Граб Уляна,
(Ph.D) кандидат мистецтвознавства, доцент Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка (Львів)
доповідь
"Образ Львова у музичному просторі польсько-українських взаємин"Зубавіна Ірина,
(Dr. hab., Prof.) доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, учений секретар відділення кінознавства НАМ України
доповідь
"Кінофестивалі як вектор встановлення культуротворчих зв’язків у полі європейської культури (Україна-Польща)"Демещенко Віолета,
(Ph.D) кандидат культурології, завідувач відділу науково-творчих досліджень з теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України
участь у дискусії


Гончаренко Надія,
старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України
участь у дискусії

До обговорення широкого кола культурологічних питань також долучилися інші поважні учасники. 

Програма симпозіуму:
2018.04.19-21_Sympozium_Programa.pdf

Тези симпозіуму:
2018.04.19-21_Sympozium_Tezy.pdf