20 квітня 2017 р. Круглий стіл

Науковий круглий стіл
"Антропологізм культури в ретроспективі та перспективі"


20 квітня 2017 р.
Інститутом культурології НАМ України спільно з Національним університетом "Києво-Могилянська академія" було проведено круглий стіл "Антропологізм культури в ретроспективі та перспективі" (за підсумками практики магістрантів МП-2 кафедри культурології НаУКМА).


На заході виступили:

Захаров Петро Олексійович,
магістрант НаУКМА,
"Реальність неореалізму: витокова ситуація, закріплення та фактичне поле терміну"

(тема магістерської роботи: «Проблеми документального в італійському кінематографі 1945-1954 рр. та сьогодення»)

Рибачук Катерина Сергіївна,
магістрантка НаУКМА,
"Варіативність наративних технік у кіно"

(тема магістерської роботи: «Трансформація наративних технік від класичного кіно до цифрових трансмедійних проектів»)

Пашкова Марія Геннадіївна,
магістрантка НаУКМА,
"Аналогова ностальгія в цифрову епоху: культурні практики київського андеграунду"

(тема магістерської роботи: «Аналогова ностальгія в цифрову епоху»)

Борисова Марія Максимівна,
магістрантка НаУКМА,
"Вплив архітектури на формування дозвіллєвих практик літніх мешканців Києва"

(тема магістерської роботи: «Участь людей літнього віку у користуванні  публічним простором»)

Недоговор Ксенія Валеріївна,
магістрантка НаУКМА,
"Генеза та розвиток валькіричного міфу в скандинавській традиції"

(тема магістерської роботи: «Валькірічна поведінкова модель жіноцтва давньої Скандинавії»)

Вишниченко Ірина Ігорівна,
магістрантка НаУКМА,
"Культ предків і хтонічні вірування у символіці та атрибутах українських календарних обрядів"

(тема магістерської роботи: «Символіка і атрибути українських календарних свят»)

Сухенко Юлія Олександрівна,
магістрантка НаУКМА,
"Контроверсійність висловлювання як принцип конструювання смислу (на прикладі графіті тель-авівської Центральної автобусної станції)"

(тема магістерської роботи: «Семіотичний характер тель-авівської графіки»)


2017.04.20_Kruglyj_stil_Demchuk Демчук  Руслана Вікторівна,
доцент кафедри культурології НУ «Києво-Могилянська академія», кандидат філософських наук

Волков Сергій Михайлович,
заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, доктор культурології, професор,
"Людиновимірний концепт творчих практик в мистецькій освіті (український досвід)"
Чміль Ганна Павлівна,
зав. відділу Інституту культурології НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, доцент,
"Візуальні мистецтва у контексті антропологічного дискурсу"

Судакова Валентина Миколаївна,
зав. відділу Інституту культурології НАМ України, доктор філософських наук, доцент,
"Базові цінності сучасних інтеграційних практик: проблеми концептуалізації"

Кузнєцова Інна Володимирівна,
вчений секретар Інституту культурології НАМ України, доктор філософії (Ph.D), с.н.с., доцент,
"Суспільство знань» як антропологічна ситуація: простори не-зустрічі"

Жукова Наталія Анатоліївна,
зав. відділу Інституту культурології НАМ України, доктор культурології, доцент,
"Культуротворчий потенціал біографізму"

Оляніна Світлана Валеріївна,
зав. відділу Інституту культурології НАМ України, кандидат архітектури, доцент,
"Антропологічний аспект іконопису: до постановки проблеми"

Демещенко Віолетта Валеріївна,
зав. відділу Інституту культурології НАМ України, кандидат історичних наук, доцент,
"Антропологія української культури крізь призму кінематографа ХХ століття"


та інші поважні учасники

    


Програма круглого столу:
2017.04.20_Kruglyj stil_Programa.pdf