20 квітня 2017 р. Вчена Рада

Засідання Вченої ради
Інституту культурології НАМ України
20 квітня 2017 р.

20 квітня 2017 р. відбулося засідання Вченої ради Інституту культурології НАМ України під головуванням академіка НАМ України Богуцького Ю.П.

Згідно з порядком денним, було заслухано доповіді з таких питань:

Наукова доповідь за темою дослідження
"Морфологія культури як міждисциплінарна проблема: корпусні методи, корпоративна соціологія, комунікативні технології"
,


доповідач:

керівник теми – доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАМ України
Юдкін І.М.

Текст доповіді (pdf)

Інформація про роботу відділу науково-творчих досліджень з теорії та історії культури
,

доповідач:

зав. відділу науково-творчих досліджень з теорії та історії культури, кандидат історичних наук, доцент
Демещенко В.В.


Про стан підготовки до Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Культура - Текст - Особистість: українські перспективи" (1-2.06.2017)
доповідачі:
вчений секретар Інституту культурології НАМ України, доктор філософії (Ph.D), с.н.с., доцент
Кузнєцова І.В.
зав. відділу етнокультурології та культурної антропології Інституту культурології, доктор культурології, доцент
Жукова Н.А.

Затвердження Плану заходів з підготовки та відзначення 10-річчя від дня створення Інституту культурології НАМ України (20 травня 2017 року -
19 травня 2018 року)
доповідач:
вчений секретар Інституту культурології НАМ України, доктор філософії (Ph.D), с.н.с., доцент
Кузнєцова І.В.

та обговорено низку додаткових питань.