20 вересня 2018 р. Вчена рада

Засідання Вченої ради
Інституту культурології НАМ України
20 вересня 2018 р.

20 вересня 2018 р. відбулося засідання Вченої ради Інституту культурології НАМ України під головуванням академіка НАМ України Богуцького Ю. П. за участі академіка НАМ України Бітаєва В.А.

Згідно з порядком денним, було заслухано доповіді з таких питань:

1. Наукова доповідь за темою дослідження
«Інституційні та самоорганізаційні засади культуротворення в Україні».
Доповідачі:

керівник теми –
академік НАМ України
Богуцький Ю.П.

відповідальний виконавець –
доктор філософії (PhD, історія)
Демещенко В.В.

2. Звіт про роботу відділу культурних практик (09.2017-09.2018 рр.).
    Доповідач: зав. лабораторією Діулін І.В.

3. Про хід виконання плану фундаментальних досліджень у 2018 р.


Доповідач:

заступник директора з наукової роботи, доктор культурології
Волков С. М.

4. Про внесення змін до структури Інституту культурології НАМ України.


Доповідач:

вчений секретар, доктор філософії (Ph.D, філософія)
Кузнєцова І. В.

та обговорено низку додаткових питань.