22 червня 2016 р. Вчена Рада

Засідання Вченої ради
Інституту культурології НАМ України
22 червня 2017 р.

22 червня 2017 р. відбулося засідання Вченої ради Інституту культурології НАМ України під головуванням академіка НАМ України Богуцького Ю.П.

Згідно з порядком денним, було заслухано доповіді з таких питань:

1. Наукова доповідь за темою дослідження
"Традиційна дитяча субкультура України: соціокультурний потенціал", 
доповідачі:
керівник теми – доктор культурології
Волков С.М.,
відповідальний виконавець – кандидат філологічних наук
Левчук Я.М.


2. Інформація про роботу відділу світової культури і міжнародних культурних зв’язків та про впровадження результатів дослідження фундаментальних наукових тем,
доповідач:
зав. відділом, доктор філософських наук, академік НАМ України
Чміль Г.П.

3. Про стан виконання плану науково-дослідної роботи Інституту культурології у І півріччі 2017 р.,
доповідач:
заступник директора з наукової роботи, доктор культурології, професор
Волков С.М.

4. Про рекомендацію до друку щорічника "Культурологічна думка", №11 та збірника матеріалів конференції "Культура-Текст-Особистість",
доповідач:
вчений секретар, доктор філософії (PhD), с.н.с., доцент
Кузнєцова І.В.

5. Інформація про виконання рішень Вченої ради Інституту культурології у І півріччі 2017 р.,
доповідач:
вчений секретар, доктор філософії (PhD), с.н.с., доцент
Кузнєцова І.В.

та обговорено низку додаткових питань.


Звіт про хід виконання плану
фундаментальних наукових досліджень у 2017 році:

2017.06.22_IKNAMU_Zvit.pdf