22 грудня 2016 р. Вчена Рада

Засідання Вченої ради
Інституту культурології НАМ України
22 грудня 2016 р.

22 грудня 2016 р. відбулося засідання Вченої ради Інституту культурології НАМ України за участі керівництва Інституту, завідувачів науково-творчих відділів та провідних науковців Інституту.

Згідно з порядком денним, було заслухано доповіді з таких питань:

Наукова доповідь за темою "Інституційні та самоорганізаційні засади культуротворення в Україні",

доповідач:

керівник теми -
директор Інституту культурології НАМ України, академік НАМ України, професор
Богуцький Ю.П.


Про виконання плану роботи та затвердження "Звіту Інституту культурології Національної академії мистецтв України про наукову та організаційну роботу у 2016 р."
,

доповідач:

заступник директора з наукової роботи ІК НАМ України, доктор культурології, професор
Волков С.М.


Про виконання Плану використання бюджетних коштів Інституту культурології НАМ України за 2016 рік
,

доповідач:

заступник директора з загальних питань ІК НАМ України, заслужений діяч мистецтв України
Дзюбенко Т.О.Про затвердження нової редакції Статуту Інституту культурології НАМ України
,


доповідачі:
заступник директора з наукової роботи ІК НАМ України, доктор культурології, професор
Волков С.М.,

заступник директора з загальних питань ІК НАМ України, заслужений діяч мистецтв України
Дзюбенко Т.О.
,
вчений секретар ІК НАМ України, доктор філософії (PhD), с.н.с., доцент
Кузнєцова І.В.


Про рекомендацію до друку:
- наукового збірника «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»;
- збірника тез науково-теоретичної конференції «Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур»
,

доповідач:

заступник директора з наукової роботи ІК НАМ України, доктор культурології, професор
Волков С.М.Учасники засідання також розглянули низку інших наукових та організаційних питань.