23 березня 2010 р. Науковий круглий стіл

Науковий круглий стіл

"Цілістність національної культури у світлі загального морфологічного підходу"

23 березня у приміщенні Інституту культурології Національної академії мистецтв України відбувся науковий круглий стіл “Цілістність національної культури у світлі загального морфологічного підходу”

З доповідями виступили співробітники Інституту культурології НАМ України, а також науковці з інших установ, що досліджують проблеми органцізації культуротворчих процесів.

Доповідь доктора мистецтвознавства, професора, члена-кореспондента НАМ України І.М. Юдкіна визначила концептуальний напрям наукової дискусії, в процесі якої було розглянуто питання формоутворення як методологічного принципу інтерграційних процесів у культурі, розглянуто проблеми «нелінійного мистецтвознавства», виклики цілісності культури в умовах розвитку поліонтичного суспільства.

Значне зацікавлення наукового зібрання викликали доповіді, присвячені сучасним проблемам існування клубів як осередків збереження національної культури, а також концептам духовного концерту  в системі православного богослужіння.

Присутні намітили подальші напрямки опрацювання розглянутої проблематики на подальших наукових форумах та у накових працях.