23 листопада 2016 р. Вчена Рада

Засідання Вченої ради
Інституту культурології НАМ України
23 листопада 2016 р.

23 листопада 2016 р. відбулося засідання Вченої ради Інституту культурології НАМ України, в якому взяли участь:

директор Інституту
Богуцький Ю.П.,

вчений секретар
Кузнєцова І.В.,

заступник директора з наукової роботи
Волков С.М.,

заступник директора з загальних питань
Дзюбенко Т.О.,
           
завідувачі науково-творчих відділів та провідні науковці Інституту.

Згідно з порядком денним, було заслухано доповіді з таких питань:

Наукова доповідь за темою "Художня культура України в сучасній ринковій реальності: трансформації матеріальних складових",

доповідач:

керівник теми, Академік НАМ України, професор
Безгін О.І.


Про концептуальні засади формування стратегічних напрямів наукових фундаментальних досліджень Інституту культурології НАМ України щодо Тематичного плану науково-дослідної роботи Інституту культурології на 2017 рік
,

доповідач:

заступник директора з наукової роботи ІК НАМ України, доктор культурології, професор
Волков С.М.

Учасники засідання також розглянули низку інших наукових та організаційних питань.