24 травня 2018 р. Круглий стіл

Науковий круглий стіл
"Культура, самоорганізація, особистість"

24 травня 2018 року в Інституті культурології Національної академії мистецтв України відбувся науковий круглий стіл на тему: "Культура, самоорганізація, особистість". Присутніх привітав заступник директора ІК НАМ України, доктор культурології Сергій Волков.

Модератором заходу була Віолета Демещенко, завідувач відділу науково-творчих досліджень з теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України, доктор філософії (Ph.D., історія), доцент.
Тематика круглого столу охоплювала широке коло питань. У обговоренні  взяли участь тридцять шість науковців, із них дванадцять виступили з науковими доповідями та повідомленнями, що розгорнули жваву наукову дискусію.
Розпочався круглий стіл виступом провідного наукового співробітника Інституту культурології НАМ України, доктора філософських наук, професора – Безклубенка Сергія Даниловича з доповіддю «Інституалізація як важливий момент самоорганізації».
Виступила Вишневська Галина Георгіївна – доктор філософії (PhD, культурологія), доцент кафедри міжнародного туризму Київського університету культури, з доповіддю про історико–культурну спадщину як складову збереження іміджу країни в міжнародному просторі, що є актуальним на сьогодні для збереження позитивного іміджу України.
Старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України, Гаєвська Тетяна Іллівна доктор філософії (PhD, історія), кандидат  історичних наук, у своїй доповіді звернула увагу на всесвітній рух громадських ініціатив, як момент самоорганізації в міжнародно-культурному просторі на захист планети та відзначення громадами різних країн «Міжнародного дня Землі».
Із цікавою доповіддю виступила молодший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України, Гончаренко Надія Кузьмівна, яка охарактеризувала грантові конкурси, як інструмент заохочення самоорганізації в культурі на прикладі європейського досвіду (Великобританії та Польщі) для України.

Старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України, Гриценко Олександр Андрійович у своїй доповіді звернув увагу на сучасні інституційні реформи в українській культурі протягом 2015-2018 років, їх наміри та реалізацію.
Із цікавою доповіддю виступила Литва Людмила Андріївна, співробітник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка, кандидат соціологічних наук, доцент, у своєму виступі вона акцентувала увагу на перспективах культурної динаміки в контексті самоорганізації суспільства на прикладах українського досвіду.
Провідний  науковий  співробітник Інституту культурології НАМ України, доктор соціології Отрешко Наталія Борисівна виступила з доповіддю «Криза сучасної культури від концепції Г.Зіммеля до постмодернізму», охарактеризувала сучасні тенденції в культурі від кризових до позитивних явищ.
Із науковими повідомленнями виступили:

професор кафедри етики та естетики НПУ ім.Драгоманова, кандидат філософських наук – Дорога Алла Євгенівна,

старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України, доктор філософських наук професор –  Причепій Євген Миколаєвич,

старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України, кандидат юридичних наук – Міщенко Марина Олексіївна.

Діалог завершився дискусією, обміном думками про сучасні тенденції в культурі, ролі особистості в ній та перспективи культурної динаміки в контексті самоорганізації суспільства.

Програма круглого столу:
2018.05.24_Kruglyj stil_Programa.pdf