28 березня 2017 р. Вчена Рада

Засідання Вченої ради
Інституту культурології НАМ України
28 березня 2017 р.

28 березня 2017 р. відбулося засідання Вченої ради Інституту культурології НАМ України під головуванням академіка НАМ України Богуцького Ю.П.

Згідно з порядком денним, було заслухано доповіді з таких питань:

Наукова доповідь за темою дослідження
"Візуалізація сучасного культурного простору"
доповідачі:
керівник теми доктор філософських наук
Чміль Г.П.,
відповідальний виконавець –
Кохан Т.Г.

Про виконання Постанов Президії НАМ України
від 21 лютого 2017 р. №№ 2/15-09, 2/19-09

доповідач:
заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, доктор культурології, професор
Волков С.М.
та обговорено низку додаткових питань.