2 червня 2016 р. Всеукраїнська конференція

Всеукраїнська науково-теоретична конференція
"Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу"


2 червня 2016 р. Інститутом культурології НАМ України спільно з Національною академією мистецтв України та Українським центром культурних досліджень Міністерства культури України було проведено всеукраїнську науково-теоретичну конференцію "Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу".

В рамках наукового заходу відбулося обговорення широкого кола питань з таких напрямів:
Інтерпретація як метод пізнання культурних феноменів.
Інтерпретація традиційних символів та орнаментів.
Розмаїття інтерпретаційних схем в концептуалізації полікультурності.
Інтерпретація в логіці творчого процесу.


На заході виступили:Богуцький Юрій Петрович, віце-президент Національної академії мистецтв України, академік НАМ України, директор Інституту культурології НАМ України, кандидат філософських наук, професор,

"Інтерпретація моделей розвитку соціальних систем (до питання самоорганізації)"

Яковлєв Микола Іванович, віце-президент Національної академії мистецтв України, академік НАМ України, доктор технічних наук,

"Геометричні методики в дослідженні архітектурних пам’яток"

Волков Сергій Михайлович, доктор культурології, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України,

"Інтерпретація як іманентна сутність професійно-мистецького виховання"

Жукова Наталія Анатоліївна, доктор культурології, доцент, завідувач відділу етнокультурології та культурної антропології Інституту культурології НАМ України,

"Новий роман": у пошуках втраченої реальності"

Бітаєв Валерій Анатолійович, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України,

"Варіативність інтерпретацій як інструментарій науково-творчих мімікрій"

Безклубенко Сергій Данилович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України,

"Інтерпретація слова (терміна, поняття) як проблема культури мислення"

Юдкін Ігор Миколайович, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАМ України, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України,

"Інтерпретація як предмет морфології культури"

Причепій Євгеній Миколайович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України,

"Знаки Зодіаку в архаїчній символіці, міфології та орнаменті народних рушників"

Телеуця Валентина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач відділу УЦКД МК України,

"Сучасна інтерпретація символів у фольклорному тексті Подунав’я"

Чміль Ганна Павлівна, доктор філософських наук, академік Національної академії мистецтв України, завідувач відділу Інституту культурології НАМ України,

"Множинність інтерпретацій екранних текстів"

Кирилова Ольга Олексіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

"репліка до виступу Чміль Г.П."

Гончарова Олена Миколаївна, доктор культурології, професор, зав. кафедри музеєзнавства та пам'яткознавства КНУКіМ

"Музеї кіно як об’єкт культурологічних досліджень"

Пашкявичюс Леонід Володимирович, студент Інституту мистецтва НПУ імені М. П. Драгоманова,

"Теоретико-методичні засади розвитку виконавської техніки учнів шкіл мистецтв у процесі навчання гри на духових інструментах"

Гриценко Олександр Андрійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України,

"Культурна спадщина як об’єкт політики пам’яті президентів України: пріоритети і принципи, проблеми автентичності та багатокультурності"

У обговоренні взяли участь й інші поважні учасники.


Програма конференції:
2016.06.02_Konferencija_Programa.docx
2016.06.02_Konferencija_Programa.pdf


Докладний фотозвіт