30 листопада 2016 р. Конференція

Науково-теоретична конференція з міжнародною участю
"Дискурсивний вимір сучасного мистецтва:
діалог культур"


30 листопада 2016 р. у Національній академії мистецтв України відбулася Науково-теоретична та практична конференція з міжнародною участю "Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур", співорганізаторами якої виступили Інститут культурології НАМ України та Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України.

Обговорення проблематики конференції було поділено на такі секції:
  • "Людиномірний дискурс сучасного мистецтва"
  • "Контемпорарне мистецтво у жанрово-комунікативних зв’язках"
  • "Інваріантність традиції у сучасній мистецькій практиці"
  • "Ідіоматика мистецької практики і мистецтвознавчої науки"
  • "Філософські та культурологічні виміри сучасного мистецтва",
  • "Національні культурні проекти і креативна індустрія".

На заході виступили:

Богуцький Юрій Петрович
,
кандидат філософських наук, професор, академік НАМ України, віце-президент НАМ України, директор Інституту культурології НАМ України,
з доповіддю на тему:
"Комунікативна дія та адаптація людини до умов соціокультурного середовища як проблема нової культурної реальності"

Яковлєв Микола Іванович, доктор технічних наук, академік НАМ України, віце-президент НАМ України,
з доповіддю на тему:
"Логічна мотивація і художня творчість у дизайн-процесах"

Сидоренко Віктор Дмитрович, кандидат мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, віце-президент НАМ України, директор ІПСМ НАМ України
з доповіддю на тему:
"Інноваційна сутність візуального мистецтва"

Волков Сергій Михайлович
,
доктор культурології, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України,
з доповіддю на тему:
"Креативний потенціал мистецької освіти в державотворчих реаліях України"

Жукова Наталія Анатоліївна
, доктор культурології, доцент, завідувач відділу Інституту культурології НАМ України,
з доповіддю на тему:
"Модель «семіотичної групи» у творчості Грегорі Нормінтона"

Судаков Володимир Іванович
, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри КНУ імені Тараса Шевченка,
з доповіддю на тему:
"Соціокультурні детермінанти сучасних комунікативних практик"

Причепій Євген Миколайович
, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України,
з доповіддю на тему:
"Феномен двох богинь в архаїчній символіці та орнаментах"

Босенко Олексій Валерійович
, кандидат філософських наук, зав. відділом естетики і культурології ІПСМ НАМ України,
з доповіддю на тему:
"Необходимо ли теоретическое мышление современному искусству?"

Щербина Віктор Миколайович
, доктор соціологічних наук, професор, Інститут стратегічних досліджень «Нова Україна», головний радник,
з доповіддю на тему:
"Мистецтво і виклик майбутнього"

Чміль Ганна Павлівна
, доктор філософських наук, академік Національної академії мистецтв України, завідувач відділу Інституту культурології НАМ України,
з доповіддю на тему:
"Екранний дискурс в сучасному мистецькому просторі: людиномірний контекст"

Юдкін Ігор Миколайович
, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАМ України, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України,
з доповіддю на тему:
"Морфологічний підхід до виконавського мистецтва"

Тютюн Данило Олександрович
, аспірант КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого,
з доповіддю на тему:
"Інтерпретація давньогрецької драми в кіномистецтві"

Гончаренко Надія Кузьмівна
, викладач Міжнародного науково-технічного університету,
з доповіддю на тему:
"Мистецький Арсенал
": як національний музейний проект став майданчиком культурного розвитку"

Шатунов Віктор Антонович
, Голова правління ГО «Центр мистецтв та духовної культури “Образ”», здобувач НАКККіМ,
з доповіддю на тему:
"Вплив художніх та літературних об’єднань на формування громадянського суспільства в незалежній Україні"

Кондель-Пермінова Наталія Миколаївна
, кандидат архітектури, старший науковий співробітник, завідувач відділу ІПСМ НАМ України,
з доповіддю на тему:
"Пошуки вирішення меморіального громадського простору, домірного до людини (на прикладі архітектурно-художнього конкурсу 2016 року в м. Полтава)"

Іванишин Володимир Вікторович
, аспірант КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого,
з доповіддю на тему:
"
Інноваційні методики в системі управління сценічним мистецтвом"

Зіненко Тетяна Миколаївна
, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,
з доповіддю на тему:
"Міжнародні симпозіуми художньої кераміки як форма мистецького діалогу в сучасному світі"

Кретов Андрій Іванович
, кандидат філософських наук, доцент кафедри НАОМА,
з доповіддю на тему:
"Філософські та культурологічні виміри проблеми «кінця» мистецтва"

Гриценко Олександр Андрійович
, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України,
з доповіддю на тему:
"Ідеальні сценарії та складні реалії культурної трансформації в Україні"

та інші поважні учасники.
 
 
 


Програма конференції:
2016.11.30_Konferencija_Programa.pdf