6 березня 2015 р. Науковий круглий стіл

Міждисциплінарний науковий круглий стіл 
"Трансформаційні процеси в культурі України: морфологічні, інституалізаційні, регіоналізаційні, комунікативні аспекти"

6 березня 2015 р. Інститутом культурології Національної академії мистецтв України спільно з Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв та Національною музичною академією України ім. П. І. Чайковського був проведений міждисциплінарний науковий круглий стіл "Трансформаційні процеси в культурі України: морфологічні, інституалізаційні, регіоналізаційні, комунікативні аспекти".

Учасники круглого столу розглянули питання з теорії та історії культуротворення, особливості трансформаційних процесів в культурі України, сучасних культурних практик, різних форм культурного виробництва, специфіки організації культурної діяльності та комунікації в Україні. 

У ході наукового заходу виступили:


Юдкін Ігор Миколайович
,
доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАМ України, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України,
з доповіддю на тему
"Трансформація театральних традицій як джерело формування української прози",


Щербина Віктор Миколайович
,
доктор соціологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи ІК НАМ України, з доповіддю на тему
"Єдність культурного простору України - завдання культурної політики",


Судакова Валентина Миколаївна,
доктор філософських наук, завідувач відділу соціологічних досліджень та аналізу проблем української культури ІК НАМ України,Волков Сергій Михайлович
,
доктор культурології, професор, вчений секретар ІК НАМ України,


Морщакова Наталья,
аспірантка Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, з доповіддю на тему
"Тембрально-виразові можливості фаготу і композиційні пошуки М. Денисенко"


Юферова Ганна Володимирівна
,
здобувач кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П. І. Чайковського, з доповіддю на тему
"До проблеми дослідження сучасних моделей художньої комунікації (на прикладі "Леді з Шалот" Сіріла Бредлі Рутема)"Криницький Володимир Семенович,

аспірант Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, з доповіддю на тему
"Роль комунікативного простору соціальних мереж у формуванні сучасної слухацької аудиторії"


Колос Тетяна Миколаївна,
пошукач НАКККіМ, заступник директора Департаменту мистецтв та навчальних закладів Мінкультури України – начальник відділу навчальних закладів та науки, з доповіддю на тему
"Роль дитячих мистецьких шкіл в процесах культуротворення в Україні ХХІ ст."


Зінич Олена Володимирівна,

кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, з доповіддю на тему
"Пластичне співвідношення музичного та хореографічного руху в українському балеті"


Коваленко Єва Ігорівна
,
науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М. Т. Рильського, аспірантка, з доповіддю на тему
"Творча індивідуальність та передавання досвіду в балетній культурі: до ювілею заслуженого артиста України М. М. Михеєва"


Свиридова Поліна
,
аспірантка Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського, з доповіддю на тему
"Поліфонічні форми в умовах авангардного мислення як відображення тенденцій української музичної культури останньої третини ХХ ст. (на прикладі циклу "34 прелюдії та фуги" В. Бібіка)"

а також інші поважні учасники.