6 червня 2014 р. Всеукраїнська конференція

Всеукраїнська науково-теоретична конференція: 
"Діалог культур в контексті глобалізації"

6 червня 2014 р. Інститутом культурології Національної академії мистецтв України, Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв та Інститутом стратегічних досліджень "Нова Україна" була проведена Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Діалог культур в контексті глобалізації".

Під час роботи конференції було розглянуто широке коло питань, присвячених проблемам аналізу теоретичних і прикладних проблем дослідження та оптимізації діалогу культур як складової соціокультурних взаємодій на глобальному рівні. В процесі обговорення учасники конференції приділили особливу увагу різним аспектам діалогу культур, що є соціоутворювальним процесом та умовою формування цілісного нормативно-ціннісного простору в умовах глобалізаційних впливів на українське суспільство, розвитку культурних ідентичностей сучасної доби, проблемам і перспективам мультикультуралізму як складової науково-практичних засад сучасної культурної політики в Україні.

У ході наукового заходу виступили:


Єрмолаєв Андрій Васильович,
директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна",
з доповіддю на тему
"Культурна платформа нової України",Щербина Віктор Миколайович,
доктор соціологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, Головний радник ІСД "Нова Україна",
з доповіддю на тему
"Культура глобальності і глобальність культури",

Курбатов Сергій Володимирович,
кандидат філософських наук, доцент,
з доповіддю на тему 
"Проблеми співвідношення національного і глобального компонентів місії сучасного університету",

Юдкін Ігор Миколайович,
доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАМ України, провідний науковий співробітник відділу етнокультурології та культурної антропології Інституту культурології НАМ України,
з доповіддю на тему
"Репетиція як модель діалогічного експерименту: принцип "сцена на сцені" у В. Винниченка"


Солов'яненко Анатолій Анатолійович,
кандидат мистецтвознавства, доцент, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, головний режисер Національної опери України
з доповіддю на тему
"Основні проблеми сучасного державного менеджменту в Україні"
Чуніхін Олександр Натанович,
професор, заслужений діяч мистецтв України, художній керівник театру "Київська мала опера"
з доповіддю на тему
"Державна культурна політика України в театральній справі"та інші поважні учасники.

 
 

З повним списком доповідей можна ознайомитись у Програмі конференції (формат MS Word).