Архітектурна спадщина України

Прибєга Л. В.
Архітектурна спадщина України: пам'яткоохоронний аспект

МонографіяРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Виконано в рамках фундаментальних досліджень Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: "Українська культура і світ: організаційні проблеми художньої культури"

Рецензенти:
Бевз М., доктор архітектури, професор;
Лесик О., доктор архітектури, професор;
Мойсеєнко З., доктор архітектури, професор.

  У монографії висвітлено історичний аспект формування пам’ятко-охоронної та архітектурно-реставраційної методики в Україні.
  За результатами морфологічного аналізу об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини виділено матеріальні складові пам’яток як об’єктів охорони та реставрації, сформульовано поняття історичного середовища як пам’яткоохоронної категорії, висвітлено сутність автентичності об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини.
  Монографія розвиває наукові положення архітектурної охоронно-реставраційної методології, створюючи підгрунтя для формування архітектурно-містобудівної пам’яткоохоронної теорії як комплексної наукової дисципліни.

© Леонід Прибєга, 2015
© Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2015

Сторінок: 236.

ISBN 978-966-2241-9

ББК 85.118(4УКР)
П75


Завантажити у форматі PDF: