Директор

Богуцький Юрій ПетровичДиректор Інституту культурології НАМ України,
дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, віце-президент НАМ України, віце-президент Асоціації культурологів України, заслужений діяч мистецтв України, кандидат філософських наук, професор, автор понад 30 наукових робіт з проблем теорії та історії культури. З 16 вересня 2014 року – Радник Президента України (Указ №732/2014).

Досвід і організаційні здібності Ю.Богуцького реалізовані в його роботі з реформування та розбудови культурно-мистецької сфери України, активізації науково-дослідної діяльності в галузі культури і мистецтва.

Науково-дослідну діяльність Ю. Богуцький поєднує з викладацькою. 
Був ініціатором і головою оргкомітетів державних, міждержавних та міжнародних культурно-мистецьких та культурно-освітніх акцій.

Як керівник секції естетики та культурології відділення синтезу пластичних мистецтв НАМ України спрямовує роботу на розширення наукових фундаментальних досліджень з естетичної, культурологічної і мистецтвознавчої проблематики на тлі культурологічних процесів, що відбуваються в Україні.

Основні наукові праці:
 • «Взаємозбагачення культур України та Греції у XIX ст.» (1996);
 • «Діалектика розвитку духовної культури за сучасних суспільних умов» (1999);
 • «Гуманітарна політика України та актуальні проблеми розвитку культури» (1999);
 • «Культурогенез як сучасний науковий феномен» (2000);
 • «Феномен культурогенезу та проблеми сучасної культурної кризи» (2000);
 • «Культура незалежної України» (2001);
 • «Проблеми і перспективи української культури», «Енциклопедія культурознавства: В 6 томах» (у співавторстві, 2000-2001);
 • «Стан та перспективи розвитку культури в Україні» (2004);
 • «Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації» (2005, у співавторстві);
 • «Українська культура в європейському контексті» (2007, у співавторстві);
 • «Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи» (2008);
 • «Культурологія»: навчальний посібник (2012, у співавторстві);
 • «Українська етнокультурологічна енциклопедія» у 5 томах / Київ, 2013, вид. Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Богуцький Ю.П.  у складі редакційної ради енциклопедії (2013).

Голова редакційної колегії і головний редактор щорічника наукових праць Інституту культурології НАМ України «Культурологічна думка» (з 2008).

Автор численних статей з теорії, історії та практики культури.

Профіль у Google Академії