Дитяча субкультура в Україні: традиції та сучасність

Волков С. М., Гаєвська Т. І. та інші
Дитяча субкультура в Україні: традиції та сучасність (культурологічний контекст)

МонографіяРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол №6 від 21.06.2018 р.).

Виконано в рамках фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Традиційна дитяча субкультура України: соціокультурний потенціал».

Науковий керівник:
Волков С. М., доктор культурології, професор.

Рецензенти:
Герчанівcька П. Е., доктор культурології, професор;
Собуцький М. А., доктор філологічних наук, професор.

  У монографії представлено наукові і практичні здобутки науковців, викладачів та практиків щодо системного підходу вивчення традиційної і сучасної субкультури дитинства. Окреслено концептуально-методологічні засади системних досліджень, аксіологічні та праксеологічні аспекти становлення особистості сучасної дитини в Україні.
  Монографію адресовано широкому загалу освітян, науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Сторінок: 576.

ISBN   978-966-2241-47-1

УДК 316.723 – 053.5/.6(477)
Д49

© Інститут культурології НАМ України, 2018
© Ю.П. Богуцький, передмова, 2018
© Автори статей, 2018.

ЗМІСТ

Бібліографічний опис:
Дитяча субкультура в Україні: традиції та сучасність (культурологічний контекст): монографія / С. М. Волков, Т. І. Гаєвська та ін. — К.:Інститут культурології НАМ України, 2018. — 576 с, іл.— Інформація про авторів.


Завантажити у форматі PDF: