Формування визначників української культури

Юдкін І. М.
Формування визначників української культури:
культурологічні студії

Монографія


Виконано в рамках фундаментальних досліджень Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Формування художньої культури України: історія, естетика, семіотика, напрямки, перспективи»

Рецензенти:
Т. П. Руда, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник  (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України);
П. В. Михед, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу слов'янських літератур (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України).

У культурологічному дослідженні висвітлено деякі аспекти історичної динаміки розвитку картин світу в українській культурі Нового часу. Висунуто тезу про логоцентризм фольклору як відображення мовної картини світу, простежено історичні трансформації фольклору як чинники зміни суспільної свідомості, готової до формування наукової та художньої картин світу. Спеціальну увагу зосереджено на формуванні лінгвістичної філософії та філософії життя. Розглянуто питання про біолінгвістичну аналогію, криптографічні мовні програми, мімікрію як творчий принцип ретроспективізму, поетизацію світу як адекватний умовам периферії спосіб творчості, а також про рефеодалізацію як суспільний чинник історичної своєрідності розвитку української культури.

© Юдкін І., 2008
© Інститут культурології НАМ України, 2008

Сторінок: 184.

ISBN 978-966-2241-02-0

УДК (008+39)(477)
ББК 71.4(4УКР)
Ю16


Пiдроздiли:

ЗМІСТ. Формування визначників української культури
Далi...