Художня творчість

Оніщенко О. І.
Художня творчість: проект некласичної естетики

МонографіяМонографію виконано в рамках фундаментальних досліджень Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Нова соціально-культурна реальність в Україні: методологія і наукова практика її дослідження».

Рецензенти:
М. В. Попович, академік НАН України, доктор філософських наук, професор;
В. І. Панченко, доктор філософських наук, професор;
Р. П. Шульга, доктор філософських наук, старший науковий співробітник.

   У монографії розглядається феномен художньої творчості – одна з пріоритетних проблем дискурсу некласичної естетики, що в другій половині XIX – XX ст. зумовила активні теоретичні пошуки при її висвітленні (А. Шопенгауер, М. Ґюйо, З. Фрейд, К. Ґ. Юнґ, Е. Панофскі та ін.).
  Автор використовує потенціал міжнаукового діалогу, який актуалізує вихід у площину естетики, культурології, мистецтвознавства, етики, психології, що відкриває можливості для всебічного осмислення проблеми художньої творчості в умовах XXI ст.
     У монографії реконструйовано один із наріжних принципів некласичної естетики – 
паритетний підхід. Теоретико-методологічні розвідки конкретизуються на прикладах осмислення творчих лабораторій видатних митців світу – Е. Т. А. Гофмана, С. Цвейґа, К. Манна, Л. Вісконті, Г. Міллера, М. Павича та ін.
   Для фахівців у галузі естетики, теорії та історії культури, мистецтвознавства, викладачів і студентів гуманітарних спеціальностей.

© Оніщенко О. І., 2008
© Інститут культурології НАМ України, 2008

Сторінок: 232.

ISBN 978-966-2241-03-7

ББК 87.8
О-58


Пiдроздiли:

ЗМІСТ. Художня творчість
Далi...