Інституалізовані соціокультурні системи

Волков С. М.
Інституалізовані соціокультурні системи: регіональна специфіка та динаміка

МонографіяМонографію виконано в рамках фундаментального дослідження  Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою “Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні”. Керівник теми – академік НАМ України, професор, кандидат філософських наук Ю. П. Богуцький.

Рецензенти:
Шейко В. М., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАМ України;
Чернець В. Г., доктор філософії, професор, ректор Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва;
Юдкін І. М., доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАМ України.

У монографії узагальнено матеріал про інституалізацію навчальних закладів культури і мистецтва, які утворили цілісну систему культурно-мистецької освіти в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Через документальні матеріали з архівних джерел і офіційних видань висвітлено етапи становлення та функціонування системи підготовки кадрів культури і мистецтва в Україні, виявлено регіональну специфіку цієї системи та особливості її соціокультурної динаміки впродовж усього періоду існування. У виданні вміщено копії архівних документів, а також портрети і фото осіб, чия творча діяльність репрезентує традиції й здобутки мистецької освіти в Україні. Видання адресоване фахівцям у галузі культури, музичного, образотворчого, театрального та інших мистецтв, педагогіки, історії науки та освіти, студентам навчальних закладів мистецтва і культури, всім, хто цікавиться питаннями організації культурно-мистецької освіти.

© Сергій Волков, 2010
© Інститут культурології НАМ України, 2010

Сторінок: 248

ISBN 987-966-2241-15-0

УДК [378:7](091)(477)”19/20”
ББК 74.583(4УКР)6
В 67


Завантажити у форматі PDF:


Пiдроздiли:

ЗМІСТ. Інституалізовані соціокультурні системи
Далi...