Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу

Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу

Збірник тез доповідей
Всеукраїнської науково-теоретичної конференції
2-3 червня 2016 р.   Збірник укладено за матеріалами Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу», проведеної Інститутом культурології НАМ України та Українським центром культурних досліджень Міністерства культури України 2-3 червня 2016 р. у м. Києві.
      До збірника увійшли тези доповідей учасників конференції.

Редакційна колегія:
Богуцький Ю. П. – академік Національної академії мистецтв України, кандидат філософських наук, професор (голова редколегії);
Безклубенко С. Д. – доктор філософських наук, професор;
Берегова О. М. – доктор мистецтвознавства, професор;
Буценко О. А. – директор Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України;
Волков С. М. – доктор культурології, професор (заступник головного редактора);
Жукова Н. А.
доктор культурології, доцент;
Зубавіна І. Б. – член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор;
Кузнєцова І. В. – доктор філософії (PhD), доцент, с. н. с.;
Левчук Я. М. – кандидат філологічних наук, с. н. с.;
Олійник О. С. – кандидат культурології;
Оляніна С. В. – кандидат архітектури, доцент;
Причепій Є. М. – доктор філософських наук, професор;
Судакова В. М. – доктор філософських наук, доцент;
Чміль Г. П. – академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, професор;
Шейко В. М. – член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор історичних наук, професор;
Юдкін І. М. – член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства;
Яковлєв М. І. – академік Національної академії мистецтв України, доктор технічних наук, професор.

© Інститут культурології НАМ України, 2016
© Автори, 2016

Сторінок: 132.


Завантажити у форматі PDF:


Пiдроздiли:

ЗМІСТ. Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу
Далi...