Кінематограф у контексті культурного простору ХХ століття

Тимофій Кохан
Кінематограф у контексті культурного простору ХХ століття

Монографія

Knygy-2017_Vizualnist.Tezy.jpg

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол №8 від 4.09.2017 р.).

Монографію виконано в рамках фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Візуалізація сучасного культурного простору».

Керівник теми:
Чміль Г. П., доктор філософських наук.

Рецензенти:
Миленька Г. Д., доктор мистецтвознавства; 
Жукова Н. А., доктор культурології;
Сабадаш Ю. С., доктор культурології.

  У монографії розглядається процес виникнення та становлення кінематографу — нового виду мистецтва, — який розвивався у складному, подекуди суперечливому взаємозв’язку з літературою, живописом, театром
та музикою. Показано, як розвиток численних художніх напрямів, що формувалися протягом першої половини ХХ століття — футуризм, абстракціонізм, експресіонізм, сюрреалізм — вплинули на вироблення специфічної художньо-виразної кіномови. Спираючись на засади культурологічного аналізу, відтворено як процес трансформації філософсько-естетичних орієнтацій межі ХІХ–ХХ століття у кінематографічну практику, так і досвід кінознавчого осмислення культуротворчих процесів минулого століття.
  Для фахівців у галузі культурології, кінознавства, проблем сучасної гуманістики, практиків мистецтва, викладачів та студентів творчих вищих навчальних закладів.

Сторінок: 304.

ISBN 978-966-2241-45-7

УДК 791.1:130.2“19”
К 75

© Кохан Тимофій, 2017
© Богуцький Юрій (переднє слово), 2017
© Інститут культурології НАМ України, 2017

Бібліографічний опис:
Кохан Т. Г.
Кінематограф у контексті культурного простору ХХ століття: монографія  /  Тимофій  Григорович  Кохан.  —  К.:  Ін-т  культурології НАМ України, 2017. — 304 с.
ISBN 978-966-2241-45-7


Завантажити у форматі PDF: