Концепт культури

Концепт культури: теоретико-методологічні та прикладні аспекти. Випуск другий.

Збірник наукових працьРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Виконано в рамках фундаментальних досліджень Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Нова соціально-культурна реальність в Україні: методологія і наукова практика її дослідження»

Науковий керівник:
Богуцький Юрий Петрович, академік НАМ України, кандидат філософських наук.

Рецензенти:
Афанасьєв Юрій Львович, доктор філософських наук, професор;
Гуменюк Тетяна Костянтинівна, доктор філософських наук, професор.

Редакційна колегія:
Богуцький Ю.П., академік НАМ України, кандидат філософських наук (голова);
Щербина В. М., доктор соціологічних наук (заступник голови);
Волков С. М., кандидат мистецтвознавства (відповідальний секретар);
Безкдубенко С. Д., доктор філософських наук;
Берегова О. М., доктор мистецтвознавства;
Гаєвська Т. І., кандидат історичних наук;
Головко Б. А., доктор філософських наук;
Немкович О. М., доктор мистецтвознавства;
Оляніна С. В., кандидат архітектури;
Оніщенко О. І., доктор філософських наук;
Причепій Є. М., доктор філософських наук;
Скідін О. А., доктор соціологічних наук;
Судаков В. І., доктор соціологічних наук;
Троельнікова А. О., доктор мистецтвознавства;
Шейко В. М., доктор історичних наук;
Юдкін І. М., доктор мистецтвознавства.

© Богуцький Ю. П., Головко Б. А., Чміль Г. П., Щербина В. М. [та ін.], 2011
© Інститут культурології НАМ України, 2011

Сторінок: 320.

ISBN 978-966-2241-23-5

УДК 168. 522 (4 Укр)
ББК 71.0+71.4
К 652