Культура та цивілізація

Шейко В. М., Александрова М. В.
Культура та цивілізація в історико-культурній думці України в добу глобалізації

МонографіяМонографію виконано в рамках фундаментальних досліджень Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою "Культура України: історико-культурологічні виміри"

Рецензенти:
В. Г. Горпенко, доктор мистецтвознавства, професор, ректор Київського інституту екранних мистецтв;
В. Я. Білоцерківський, доктор історичних наук, професор Національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди;
М. В. Дяченко, доктор філософських наук, професор Харківської державної академії культури.

Монографію присвячено еволюції історико-культурної думки України від середини XVIII до початку XXI ст. На фундаментальному історико-культурному матеріалі висвітлено процеси генезису й трансформації цивілізаційних проблем культури в добу глобалізації. Аналізується формоутворювальна роль культури у визначенні цивілізації, характеризуються методологічні можливості синергетичної парадигми в розгляді історико-філософської думки України. Формування дефініцій "культура" та "цивілізація" в добу глобалізації розкрито на підставі докладного розгляду творчості видатних представників української історико-культурної думки. Показано розвиток історико-теоретичних підвалин української культури в глобально-цивілізаційному вимірі. Здійснено аналіз кризового стану сучасної культури та цивілізації, окреслено певні можливості їх подолання.
Для науковців (культурологів, філософів, істориків, мистецтвознавців), викладачів, аспірантів, докторантів, митців і всіх, хто цікавиться проблемами історії та теорії культури України.

© Шейко В. М., Александрова М. В., 2009
© Інститут культурології НАМ України, 2009

Сторінок: 312

ISBN 978-966-2241-10-5

УДК 930.85.001.36 : 17.023.36“654”
ББК 71.3 (4 Укр)+71.053.12+60.032.2
Ш39


Пiдроздiли:

ЗМІСТ. Культура та цивілізація
Далi...