Культура та комунікація

Берегова О. М.
Культура та комунікація: дискурси культуротворення в Україні XXI ст.

МонографіяВиконано в рамках фундаментального дослідження за темою: "Нова соціально-культурна реальність в Україні: методологія і наукова практика її дослідження"

Рецензенти:
І. М. Юдкін, доктор мистецтвознавства;
В. Д. Шульгіна, доктор мистецтвознавства;
В. М. Щербина, доктор соціології.

Монографію присвячено дослідженню сучасних соціокультурних процесів в Україні у нових реаліях XXI століття. Автором розроблено нову методологію дослідження культури шляхом імплементації світового досвіду управління процесом комунікації у соціокультурній системі «влада - громадськість» та актуалізації багатовікових вітчизняних риторико-гомілетичних традицій. У монографії висвітлено національну специфіку та стан розвитку комунікаційних процесів у культурі України на прикладі аналізу сучасної культурної політики.
Видання розраховане на науковців гуманітарного профілю, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців галузі культури і мистецтва, широку культурну громадськість.

© Берегова О. М., 2009
© Інститут культурології НАМ України, 2009

Сторінок: 184

ISBN 978-966-2241-07-5

УДК 130.2 (477)
ББК 71.0 (4Укр)
Б - 484


Пiдроздiли:

ЗМІСТ. Культура та комунікація
Далi...