Культурна політика та мистецька освіта

Безгін О. І., Бернадська А.Є., Кочарян І. С.,
Успенська О. Ю.
Культурна політика та мистецька освіта:
моделювання процесів

МонографіяРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Виконано в рамках фундаментальних досліджень Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Українська культура і світ: організаційні проблеми художньої культури»

Авторський колектив:
Безгін О. І., дійсний член (академік) НАМ України, професор, (науковий керівник);
Бернадська А. Є.;
Кочарян І. С., кандидат економічних наук;
Успенська О. Ю.

Рецензенти:
Владимирова Н. В., доктор мистецтвознавства, професор;
Гринишина М. О., доктор мистецтвознавства.

     Розглянуто актуальні питання удосконалення управління процесами культурного розвитку України з урахуванням досвіду європейських країн. Наведені моделі кадрового забезпечення сфери культури і мистецтва та нагальні питання підготовки і виховання театральних фахівців.
Для науковців, викладачів і студентів вищих закладів мистецької освіти.

© Безгін О. І., Бернадська А. Є., Кочарян І. С., Успенська О. Ю., 2013
© Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2013

Сторінок: 176.

ISBN 978-966-2241-32-7

УДК 304.4 + 7:377/378
ББК 71.41 + 74.48
К 906


Завантажити у форматі PDF: