Культурологічна думка

Інститут культурології
Національної академії мистецтв України

Культурологічна думкаЩорічник наукових праць

У щорічнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії культури, етнокультурології та культурної антропології, музеєзнавства, пам’яткознавства, прикладної культурології, динаміки розвитку світової культури.
This edition discloses topical issues of theory and history of culture, ethnic cultorology and cultural anthropology, museology, protection of cultural heritage, applied culturology, world culture development dynamics.

Видання призначене для культурологів, мистецтвознавців, музейних працівників, викладачів, аспірантів і студентів.
This edition means for scientists, culturologists, museum specialists, academicians, post-graduated students and students.

Публікації в щорічнику відображають погляди їхніх авторів, які можуть не збігатися з поглядами редколегії; відповідальність за достовірність інформації повністю несуть автори.
Conclusions made in the articles are not necessariily shared by editorial board. Authors take full responsibility for authenticity of their papers.
 
УДК 008 (075-8)
ББК 71Я73
ISSN 2311-9489

Внесено до переліку наукових фахових видань України
згідно з наказом Міносвіти України
№ 241 від 09.03.2016 р.
як фахове видання з мистецтвознавства та культурології

Зареєстровано Мін’юстом України
Свідоцтво про реєстрацію:
серія КВ № 18706-7506ПР від 29.12.2011 р.

Адреса редакції: Інститут культурології НАМУ, б-р Т. Шевченка, 50-52, к. 715, Київ, 01032
Тел. 235-72-28Електронна скринька:

Сторінка на порталі НБУВ (Наукова періодика України):
http://nbuv.gov.ua/j-tit/Kultdum

Профіль видання у Google Академії


Завантажити номери щорічника у форматі PDF:


(Articles in English)

Культурологічна думка № 8 (2015)


Культурологічна думка № 5 (2012)