Лабораторія культурних практик

Лабораторія культурних практик


Лабораторія культурних практик є структурним підрозділом науково-організаційного управління Інституту культурології. Лабораторія є допоміжною структурою у здійсненні наукових досліджень за затвердженими державними науковими програмами і тематичними планами.
Основні завдання лабораторії: допомога у практичній реалізації фундаментальних наукових досліджень у різних напрямках культурології, підготовка проектів перспективних та річних тематичних планів, квартальних і місячних планів, досліджень та допомога при підготовці наукових видань, оприлюднення практичних результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах, круглих столах.
Лабораторія займається розробкою, плануванням та реалізацією практичних проектів науково-дослідної роботи, індивідуальних та колективних наукових досліджень, аналізує досягнення світової та вітчизняної науки, розробляє та апробує нові теоретичні підходи і методи дослідження, готує проекти перспективних та річних тематичних планів, квартальних та місячних планів, досліджень та випуску наукових видань, координує роботу з підготовки та редагування матеріалів для сайту Інституту.

Співробітники:

Діулін Іван Валентинович

Завідувач лабораторії культурних практик Інституту культурології НАМ України.

Адміністратор сайту Інституту культурології.

Контактна інформація: 


Каран Дмитро Борисович

Науковий співробітник.