Матеріальна підтримка культурних проектів

Безгін О. І. (та ін.)
Матеріальна підтримка культурних проектів: світовий досвід та можливості застосування в Україні

Колективна монографіяЗатверджено Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Авторський колектив:
Безгін О. І., (керівник), Бернадська Г. Є., Берунова Л. О., Кочарян І. С., Успенська О. Ю.

Люб'язно надали матеріали:
з проблем спонсорства та суспільно значимого маркетингу – Річ Дж.Денніс, професор Коламбія коледж, Чикаго, США; Британська Рада в Україні (з досвіду агентства «Arts and Business» за перекладом Яринича С.); з розвитку фандрейзингу в Росії: Димнікова А. І., – доктор економічних наук, професор, С.-Петербург; Шекова Є. Л., – кандидат економічних наук, Вища школа менеджменту, C.-Петербурзького державного університету; з регіонального досвіду в Україні: Безгін І. Д., – доктор мистецтвознавства, професор; Васильєв С. С., – аспірант. Комп'ютерна обробка даних: Білан В. В.

Рецензенти:
Баканурський А. Г., – доктор мистецтвознавства, професор;
Клименюк М. М., – доктор економічних наук, професор.

У роботі досліджена методологія матеріальної підтримки культурних проектів на підставі вивчення і узагальнення світового досвіду, а також аналізу діяльності в цьому напрямку культурних інституцій України. Простежені різні аспекти матеріального забезпечення діяльності мистецьких установ, розроблені конкретні пропозиції й положення щодо формування та здійснення стратегії пошуку, накопичення і використання залучених коштів. Проаналізовано деякі аспекти благодійності та запропоновано заходи з пошуку додаткових джерел фінансування сфери художньої культури.

© Безгін О. І., 2010
© Інститут культурології НАМ України, 2010

Сторінок: 192

ISBN 978-966-2241-13-6

УДК 339.138 7-008
ББК 85.74
Б 39Пiдроздiли:

ЗМІСТ. Матеріальна підтримка культурних проектів
Далi...